Autor: Tomasz Puchniarz

Programista .NET | SOLIDEXPERT

SW License Usage Analyzer – Analiza użycia licencji sieciowych SNL

SW License Usage Analyzer – Analiza użycia licencji sieciowych SNL

Wiemy jak trudne zadanie stoi przed administratorem systemu, który co jakiś czas dostaje informacje od konstruktorów, projektantów typu: „Nie mogę p [...]
PDM Inventor Converter – Wsadowa konwersja plików Autodesk Inventor w środowisku PDM

PDM Inventor Converter – Wsadowa konwersja plików Autodesk Inventor w środowisku PDM

Naturalnym wydaje się, że wybór zarówno środowiska do zarządzania dokumentacją, jak i środowiska projektowego, dokonuje się od tej samej firmy tudzież [...]
BatchPrint – Wsadowy wydruk dokumentacji projektowej w SOLIDWORKS

BatchPrint – Wsadowy wydruk dokumentacji projektowej w SOLIDWORKS

Jednym z istotnych etapów projektowania w programie SOLIDWORKS jest przygotowanie dokumentacji płaskiej nierozłącznie powiązanej z projektowanym model [...]
PDM File Logger – Rejestrowanie zdarzeń w środowisku SOLIDWORKS PDM

PDM File Logger – Rejestrowanie zdarzeń w środowisku SOLIDWORKS PDM

Środowisko PDM umożliwia nam podgląd historii wybranych czynności jakie wykonaliśmy na pliku. Standardowo z zapisanej historii w PDM możemy dowidzieć [...]
PDMBomComparator – Porównanie list materiałowych w środowisku SOLIDWORKS PDM

PDMBomComparator – Porównanie list materiałowych w środowisku SOLIDWORKS PDM

Ważną częścią dokumentacji technicznej, powstającej podczas tworzenia produktu jest lista materiałów (BOM). Lista materiałów w PDM generowana jest aut [...]
PDMFileDestroyer – Automatyczne niszczenie usuniętych plików w PDM

PDMFileDestroyer – Automatyczne niszczenie usuniętych plików w PDM

SOLIDWORKS PDM jest systemem wykorzystywanym jako centralne repozytorium dokumentów w wielu działach czy nawet w całej firmie. Z tego powodu konieczne [...]
SW Custom Properties – hurtowa modyfikacja właściwości dostosowanych plików SOLIDWORKS

SW Custom Properties – hurtowa modyfikacja właściwości dostosowanych plików SOLIDWORKS

SW Custom Properties to aplikacja autorstwa SOLIDEXPERT pozwalająca na hurtowe modyfikacje właściwości dostosowanych we wskazanych plikach SOLIDWO [...]
7 / 7 WPISÓW