PDMBomComparator – Porównanie list materiałowych w środowisku SOLIDWORKS PDM

HomeRozwiązaniaDodatki

PDMBomComparator – Porównanie list materiałowych w środowisku SOLIDWORKS PDM

Ważną częścią dokumentacji technicznej, powstającej podczas tworzenia produktu jest lista materiałów (BOM). Lista materiałów w PDM generowana jest automatycznie na podstawie dokumentacji 3D. Tak wygenerowaną listę użytkownik może zmodyfikować dodając niestandardowe elementy. Oczywiście uprzednio musimy skonfigurować taką listę w ustawieniach PDM (o czym więcej w artykule SOLIDWORKS PDM – Konfiguracja List Materiałowych (BOM))

Środowisko PDM dostarcza narzędzie do porównywania BOMów, jednak firma SOLIDEXPERT by sprostać wymaganiom swoich klientów przygotowała rozwiązanie służące do bardziej zaawansowanego porównywania BOMów, zwane PDMBomComparator w postaci dodatku. Jedną z głównych korzyści dostarczanych przez korzystanie z dodatku jest poprawa ergonomii pracy, uzyskano ją dzięki takim funkcjom jak:

 • Każde zestawienie BOM posiada osobny panel,
 • Kolorowanie zmian w wierszach i komórkach,
 • Zsynchronizowanie przewijania widoków oraz rozwijania gałęzi,
 • Możliwość pominięcia plików o wskazanym rozszerzeniu (wykorzystywane przy dodawania odniesień niestandardowych).

Program współpracuje z modelami SOLIDWORKS oraz Inventor. Uruchamiany jest poprzez naciśniecie PPM na wybranym pliku lub z podręcznego menu Narzędzia. W tym przypadku, plik do porównania wybieramy dopiero po uruchomieniu dodatku (1). Główny interfejs programy składa się z dwóch paneli, w których wyświetlane są porównywane wersje BOM. W celu porównania BOM`ów wybieramy odpowiednią konfigurację (2) oraz wersje (rewizję) dla lewego i prawego panelu (3). Różnica między poszczególnymi wierszami bądź komórkami BOM uwydatniona jest zmianą koloru.

 • Kolor zielony – dodanie wiersza,
 • Kolor czerwony – usunięcie wiersza,
 • Kolor pomarańczowy – modyfikacja wiersza lub komórki.

Ilość wyświetlanych wierszy w panelach możemy zawęzić tylko dla zmienionych wierszy (5). By ułatwić przeglądanie różnic w BOM`ach, przewijanie widoków w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz rozwijanie gałęzi zostało zsynchronizowanie. Kolumny, w których komórki uległy zmianie wyświetlane są jako jedne z pierwszych. Domyślnie po porównaniu wersji rozwinięte są tylko wiersze do drugiego poziomu. Mamy możliwości bezpośredniego otwarcia pliku modelu lub jego dokumentacji po kliknięciu na wybranym wierszu Prawym Przyciskiem Myszy.

Z poziomu dodatku istnieje możliwość podglądu (6) i modyfikacji komentarza zatwierdzonej wersji dla pliku w zaznaczonym wierszu (7). W celu dalszej analizy porównywane BOMy możemy zapisać do pliku Excel (8).

Dbając o bezpieczeństwo poufnych danych, konfiguracja dodatku pozwala określić dla grup PDM:

 • dostęp do programu,
 • listę materiałową z jakiej mogą korzystać (kolumny dostępne podczas porównywania),
 • zezwolenie na porównywanie wersji nie będących zatwierdzonymi rewizjami,
 • możliwość modyfikacji komentarzy wersji

Podczas konfiguracji programu definiujemy także:

 • rozszerzenia plików, które należy pomijać podczas porównywania BOMów,
 • rozszerzenia plików, na których należy zaprzestać odczytywanie odniesień,
 • szablon nazwy pliku dla wyszukiwanej dokumentacji,
 • dane wymagane do połączenia się do bazy danych SQL przechowalni PDM.

Program jest ciągle rozwijany, na bieżącą uwzględniamy propozycję zgłaszane przez użytkowników.
Jeśli jesteś zainteresowany zaimplementowaniem dodatku w swojej przechowalni PDM, skontaktuj się z nami pod adresem: office@solidexpert.com.