Rzutowanie europejskie i amerykańskie w SOLIDWORKS – poznaj różnice

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Rzutowanie europejskie i amerykańskie w SOLIDWORKS – poznaj różnice

W oprogramowaniu SOLIDWORKS dokumentacja rysunkowa korzysta z rzutowania prostokątnego czyli najbardziej rozpowszechnionej formy graficznej zapisu konstrukcji. W tym rodzaju rzutowania kierunki rzutowania są prostopadłe do rzutni. W rzutowaniu prostokątnym wyróżniamy dwie metody:

  • Rzutowanie według metody europejskiej (metody pierwszego kąta),
  • Rzutowanie według metody amerykańskiej (metody trzeciego kąta).

Metody te różnią się od siebie położeniem płaszczyzny rzutni względem przedmiotu rzutowanego i obserwatora. Czym jeszcze różnią się od siebie oraz jak ustawić daną metodę dla naszego szablonu rysunkowego? Zapraszam do obejrzenia filmu!