SW License Usage Analyzer – Analiza użycia licencji sieciowych SNL

HomeRozwiązaniaOprogramowanie SOLIDEXPERT

SW License Usage Analyzer – Analiza użycia licencji sieciowych SNL

Graphical user interface, application Description automatically generated

Wiemy jak trudne zadanie stoi przed administratorem systemu, który co jakiś czas dostaje informacje od konstruktorów, projektantów typu: „Nie mogę pobrać licencji SOLIDWORS, co się dzieje?”. Administrator po dłuższej analizie problemu stwierdza: „Mamy zbyt mało licencji na dany produkt”. Pytanie ile jeszcze potrzebujemy? Na to pytanie nie jest już w stanie odpowiedzieć w prosty sposób. By sprostać wymaganiom naszych klientów, SOLIDEXPERT przygotował program SW License Usage Analyzer, służący do wizualnej analizy wykorzystania licencji serwerowych SOLIDWORKS SolidNetwork Licence.

Dzięki naszemu programowi jesteśmy w stanie określi:

 • braki w licencjach;
 • licencje nadmiarowe;
 • zapotrzebowanie na licencje w określonym czasie.

Program swoje działanie opiera na analizie pliku dziennika generowanego przez serwer licencji SNL (SolidNetWork License Manager Server). Po otwarciu pliku, wyświetlane są wszystkie zdarzenia zapisane w logu związane z pobieraniem i zwracaniem licencji.

Graphical user interface, application Description automatically generated

Listę zdarzeń możemy filtrować za pomocą odpowiednich filtrów:

 • typ licencji;
 • data próby pobrania, zwrócenia;
 • czy pobrano;
 • użytkownik;
 • nazwa komputera.

W celu głębszej analizy należy wybrać odpowiedni typ licencji z listy rozwijalnej. Uwaga, lista rozwijalna z typami licencji wypełniana jest na podstawie zawartości pliku log.

Po wybraniu licencji mamy do dyspozycji szczegółowe analizy, dostępne pod przyciskami:

 • „Pobrania licencji” – ilość udanych i nieudanych pobrań licencji w dobowym przedziale czasowym.

A picture containing chart Description automatically generated

 • „Użycie średnie w dobie” – statystyczny czas wypożyczenia licencji w dobie oraz statystyczna ilość nieudanych pobrań licencji.

Chart Description automatically generated

 • „Użycie licencji” – łączny czas użycia danego typu licencji w dobowym przedziale czasowym.

Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence

 • „Grupuj po komputerach” – sumaryczny czas wypożyczenia danej licencji z podziałem na komputery, gdzie licencja była wypożyczona.

Chart, line chart Description automatically generated

SW License Usage Analyzer opiera swoje działanie na podstawie pliku dziennika SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager. W pliku tym nie zawsze zapisywane są wszystkie informacje związane z licencjami, są to sytuacje marginalne, ale występują. Niestety mają one wpływ na dane wynikowe przedstawione w programie. Należy pamiętać, że wszystkie dane przedstawione w programie są statystycznie obarczone pewnym minimalnym błędem.

Ze względu na swoją specyfikę, program skierowany jest do średnich i dużych firm posiadających kilkanaście, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset różnych typów licencji sieciowych. Przy tak dużej ilości licencji jest bardzo trudno je nadzorować i prowadzić analizy. Jeśli jesteś zainteresowany naszym rozwiązaniem skontaktuj się z nami: https://solidexpert.com/kontakt/.