My Products – sprawdź informacje o posiadanych licencjach SOLIDWORKS

HomeAktualności

My Products – sprawdź informacje o posiadanych licencjach SOLIDWORKS

Czym jest My Products?

W połowie sierpnia wraz z zakończeniem kolejnego etapu prac związanych z migracją danych do platformy DSx. CLIENT CARE & ORDER, został udostępniony Klientom portal My Products (solidworks.com). Portal My Products jest przeznaczony do wglądu administracyjnego we wszystkie licencje posiadane przez daną firmę czy organizację.

Jakie funkcje oferuje portal My Products?

Dostęp do portalu My Products pozwala na szczegółowy wgląd w posiadane produkty, ich ilość oraz indywidualny klucz licencji. Możemy z poziomu portalu zweryfikować czy dany klucz licencji zostały aktywowany, a jeżeli tak, to na komputerze o jakiej nazwie. Widoczna jest data końca subskrypcji licencji, a w przypadku licencji czasowych – data wygaśnięcia licencji, co daje informacje m.in. o tym, kiedy kończy się dostęp do wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji. Klienci posiadają również możliwość wygenerowania i pobrania na swój komputer szczegółowej listy swoich produktów, ze wszystkimi informacjami wymienionymi powyżej.

Jak uzyskać dostęp do My Products?

W celu uzyskania dostępu do portalu My Products, wymagane jest założenie własnego indywidualnego 3DEXPERIENCE ID na podstawie firmowego adresu e-mail. Szczegółowe informację na temat utworzenia 3DEXPERIENCE ID, można znaleźć w artykule: Jak założyć i korzystać z 3DEXPERIENCE ID? – SOLIDMANIA.

Poza utworzeniem własnego 3DEXPERIENCE ID konieczne jest przypisanie użytkownikowi odpowiednich uprawnień, czyli roli o nazwie „Security Admin”, na portalu DSx. CLIENT CARE & ORDER. Jeżeli rola nie została przypisana użytkownikowi automatycznie Klient nie może tego zrobić samodzielnie. W celu przypisanie roli administratora należy skontaktować się z naszą pomocą techniczną: SOLIDEXPERT HELPDESK. Dopiero użytkownik z rolą „Security Admin” będzie mógł przypisywać role kolejnym użytkownikom w ramach swojej organizacji.

W celu sprawdzenia czy posiadamy przypisane odpowiednie uprawnienia do wglądu w administrację licencji, należy zalogować się do portalu DSx.CLIENT CARE & ORDER, przy pomocy wcześniej utworzonego 3DEXPERIENCE ID. Informacja o posiadanych rolach, a co za tym idzie odpowiednich uprawnieniach zostanie wyświetlona od razu po zalogowaniu.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Jeżeli w naszych uprawnieniach na portalu DSx.CLIENT CARE & ORDER widnieje przypisana rola „Security Admin”, możemy zalogować się na stronie myproducts.solidworks.com, korzystając z identyfikatora 3DEXPERIENCE ID (do korzystania z portalu My Products zalecana jest przeglądarka internetowa Google Chrome lub Microsoft Edge). Umożliwi to wgląd w listę posiadanych produktów oraz pozwoli zweryfikować czy wszystkie produkty zostały aktywowane.

Widok po zalogowaniu się do portalu My Products przez użytkownika posiadającego uprawnienia „Security Admin”:

Widok po zalogowaniu się do portalu bez nadanych odpowiednich uprawnień administracyjnych:

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia

Opis wygenerowany automatycznie

Kto powinien otrzymać rolę Security Admin?

Rolę administratora mającego wgląd w panel zarządzania licencjami powinien posiadać pracownik, który w firmie odpowiada za dostęp i obieg licencji SOLIDWORKS. Dostęp do portalu My Products wiąże się z dostępem do wrażliwych danych na temat kluczy licencji i ich aktywności. Portal zawiera również bardzo ważne informacje z punktu widzenia zapewnienia ciągłości pracy w przedsiębiorstwie, czyli informację o dacie końca ważności licencji czasowej czy dacie końca subskrypcji. Dostęp powinna posiadać osoba decyzyjna, mogąca rozdysponować klucze licencji pomiędzy poszczególnych użytkowników.

W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z naszym HelpDeskiem: SOLIDEXPERT HELPDESK.