PDMFileDestroyer – Automatyczne niszczenie usuniętych plików w PDM

HomeRozwiązaniaDodatki

PDMFileDestroyer – Automatyczne niszczenie usuniętych plików w PDM

SOLIDWORKS PDM jest systemem wykorzystywanym jako centralne repozytorium dokumentów w wielu działach czy nawet w całej firmie. Z tego powodu konieczne jest dbanie o jego dobrą kondycję, m.in. poprzez regularne wykonywanie działań konserwujących. Jednym z takich działań jest niszczenie plików w koszu, które zostały usunięte dłuższy czas temu (jak długi jest to czas powinno być ustalone indywidualnie w firmie). Konieczność dbania o stan kosza w PDM jest podyktowana tym, że bardzo duża ilość usuniętych plików/folderów, ale nie zniszczonych, może negatywnie wpływać na ogólną wydajność przechowalni.

Ponieważ proces niszczenia plików/folderów nie może być wykonywany automatycznie korzystając ze standardowych funkcjonalności SOLIDWORKS PDM, firma SOLIDEXPERT przygotowała dodatek do PDM pod nazwą PDMFileDestroyer, którego zadaniem jest automatyczne i systematyczne niszczenie plików/folderów, które zostały uprzednio usunięte przez użytkowników. Sam proces jest uruchamiany według harmonogramu skonfigurowanego przez administratora.

UWAGA! Konfigurując harmonogram niszczenia plików i folderów należy wybrać czas poza godzinami standardowej pracy w systemie. Niszczenie dużej ilości elementów jednocześnie, jest obciążające dla SQL Server, w związku z tym w czasie niszczenia można zaobserwować spadek wydajności całego systemu.

Poniżej został przedstawiony krótki opis techniczny konfiguracji dodatku.

  • Dodatek posiada interfejs w języku polskim lub angielskim.
  • Konfiguracja dodatku pozwala na zdefiniowanie:
  • okresu (dni) po jakim niszczyć pliki i foldery,
  • czy niszczyć także usunięte foldery,
  • docelowy folder zapisu logów,
  • dane wymagane do połączenia się do bazy danych SQL przechowalni PDM.

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie harmonogramu wg którego dodatek będzie uruchamiany, a tym samym rozpoczynany będzie proces niszczenia usuniętych plików i folderów wg wcześniej podanych kryterium (czasu jak dawno plik/folder został usunięty).

Informacja o zniszczonych plikach/folderach zapisywana jest do pliku dziennika. Zapisywany jest czas zniszczenia, nazwa pliku/folderu oraz kto dany plik lub folder usunął wraz z dokładną datą. Jest to dodatkowa korzyść, ponieważ przy ręcznym niszczeniu plików/folderów nie zostaje po nich żadna informacja w systemie.

Podsumowując dzięki PDMFileDestroyer zyskujemy:

  • Automatyczne i systematyczne niszczenie usuniętych plików i folderów.
  • Pomoc w dbaniu o dobrą kondycję systemu – harmonogram wykonania działania konserwacyjnego.
  • Kontrolę rozmiaru bazy danych SQL – usunięte i niepotrzebne pliki i foldery, ale nie zniszczone, wciąż posiadają pełne informacje zapisane w bazie danych
  • Kontrolę przestrzeni dyskowej na serwerze archiwum PDM – dopiero po zniszczeniu plików, te mogą zostać usunięte z dysków na serwerze.

Jeśli jesteś zainteresowany zaimplementowaniem dodatku u siebie w przechowalni PDM, skontaktuj się z nami na adres biuro@solidexpert.com