PDM Inventor Converter – Wsadowa konwersja plików Autodesk Inventor w środowisku PDM

HomeRozwiązaniaOprogramowanie SOLIDEXPERT

PDM Inventor Converter – Wsadowa konwersja plików Autodesk Inventor w środowisku PDM

Naturalnym wydaje się, że wybór zarówno środowiska do zarządzania dokumentacją, jak i środowiska projektowego, dokonuje się od tej samej firmy tudzież producenta, gdyż znacznie ułatwia to współpracę i dopasowanie czy integrację miedzy wykorzystywanymi systemami. Jednak czasami, z różnych względów technicznych i biznesowych, wymagana jest współpraca środowisk pochodzących od różnych dostawców. W naszym przypadku współdziałanie SOLIDWORKS PDM i Autodesk Inventor, choć w pełni kompatybilne, nie zagwarantuje nam dodatkowych funkcjonalności. Jedną z nich jest wsadowa konwersja plików Autodesk Inventor do innych formatów.

Ponieważ proces konwersji plików Inventor nie może być wykonywany automatycznie korzystając ze standardowych funkcji SOLIDWORKS PDM, firma SOLIDEXPERT przygotowała dodatek do PDM pod nazwą PDMInventorConverter, którego zadaniem jest wsadowa konwersja plików.

Możliwe są dozwolone konwersje formatów plików (podane rozszerzenia):

 • Idw -> dwf,
 • Ipt -> dwf,
 • Iam -> dwf,
 • Idw -> pdf,
 • Ipt -> pdf,
 • Iam -> pdf,
 • Ipt -> stp,
 • Idw -> dwg,
 • dwg -> dxf,
 • dowolne inne konwersje, które umożliwia Inventor.

Konwersja plików może być wyzwolona:

 • Ręcznie poprzez wybranie plików i wskazanie z menu podręcznego PPM opcji odpowiedniej konwersji lokalnej,
 • Ręcznie poprzez wybranie plików i wskazanie z menu podręcznego PPM opcji „Konwertuj pliki Inventora”. Konwersja zostanie wykonana na uprzednio skonfigurowanym hoście zadań, zaś typ konwersji będzie wybrany automatycznie w zależności od ustawień dodatku,
 • Automatycznie, w trakcie zmiany stanu, podczas zdefiniowanych przejść. Konwersja zostanie wykonana lokalnie, typ konwersji zostanie wybrany automatycznie.

Do poprawnego działania dodatku wymagany jest zainstalowany i aktywowany program Autodesk Inventor* !

*dotyczy wyzwalania konwersji lokalnych, dodatek został przetestowany dla kilku ostatnich wersji Autodesk Inventor.

Poniżej został przedstawiony krótki opis techniczny konfiguracji dodatku.

 • Dodatek posiada interfejs w języku polskim.
 • Konfiguracja pozwala na zdefiniowanie:
  • dozwolonych konwersji dla menu podręcznego PPM,
  • dozwolonych konwersji do wykonania zdalnie na zdefiniowanym Hoście,
  • listy przejść, w których będą wykonywane automatycznie konwersje,
  • dla każdego przejścia, możliwa jest konfiguracja dozwolonych konwersji.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Dla wybranego typu konwersji istnieje również możliwość ustawienia szablonu nazwy pliku wyjściowego.

A picture containing text Description automatically generated

Dodatkowe opcje:

 • Czyść pamięć lokalną po wykonaniu zadania – po konwersji zostają usunięte lokalne kopie plików, dzięki czemu oszczędzamy miejsce w przestrzeni dyskowej.
 • Dokonaj ponownej konwersji dla rewizji plików już przekonwertowanych – dla nowej rewizji konwertowanego pliku mamy możliwość utworzenia kolejnej rewizji przekonwertowanego pliku lub jego nadpisanie nową wersją.
 • Pobieraj najnowsze pliki do konwersji – mimo istniejących lokalnie plików, do konwersji zostaną one nadpisane najnowszymi plikami z serwera archiwum i użyte do konwersji.
 • Tryb debugowania – rozszerzone logowanie do pliku działania dodatku.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Dodatek zdobywa co raz większe zaufanie naszych klientów, jest na bieżąco rozwijany zgodnie z wymaganiami. Jeśli jesteś zainteresowany jego zaimplementowaniem u siebie w przechowalni PDM, skontaktuj się z nami: https://solidexpert.com/kontakt/.