SOLIDWORKS 2020 – Udoskonalenie wydajności złożeń dla starszych plików

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS 2020 – Udoskonalenie wydajności złożeń dla starszych plików

W SOLIDWORKS 2020 poprawiono wydajność złożeń podczas pracy ze starszymi wersjami plików. Wcześniej komponenty niezaktualizowane do najnowszej wersji powodowały dłuższe otwieranie.

Ocena wydajności SOLIDWORKS

Było to bardziej zauważalne, gdy komponenty odniesienia miały wiele konfiguracji. W SOLIDWORKS 2019 i we wcześniejszych wersjach, tylko konfiguracja „aktywna” komponentu poprzedniej wersji ładowałaby się przy otworzeniu, a następnie inne konfiguracje były dynamicznie przebudowywane w razie potrzeby. To była szybsza metoda w przeszłości. Przy dzisiejszym sprzęcie komputerowym (szybsze procesory i dyski SSD) ładowanie danych plików jest bardzo szybkie. W SOLIDWORKS 2020, pod warunkiem, że poprzednie konfiguracje plików poprzedniej wersji zostały przebudowane i poprawnie zapisane, załaduje wszystkie konfiguracje, do których istnieją odniesienia, uniemożliwiając proces przebudowy. Ta metoda jest teraz szybsza.

Na przykład zapisanie złożenia SOLIDWORKS 2018 w SOLIDWORKS 2019 wymusiłoby uaktualnienie wszystkich odnośnych komponentów do bieżącej wersji.

Zobacz artykuł:

Zarządzanie danymi konfiguracji w SOLIDWORKS – możliwe problemy

W SOLIDWORKS 2020 dostępna jest nowa opcja w Opcje systemu -> Odniesienia zewnętrzne ->Wymuś, aby dokument odniesienia zapisywał obecną główną wersję. Domyślnie jest to włączone, więc działa jak poprzednie wersje. Jeśli jednak odznaczysz tę opcję, dokumenty, do których istnieją odniesienia, nie będą już zapisywane w bieżącej wersji.

Teraz zapisanie tego samego złożenia w SOLIDWORKS 2020 nie spowoduje już zapisania wszystkich plików, do których istnieją odniesienia.

Pozwala to zachować odwołania do komponentów we wcześniejszej wersji i może wyeliminować potrzebę zbiorczego uaktualnienia plików do nowszej wersji w celu skrócenia czasu pierwszego zapisywania dużych złożeń i rysunków.

Dzięki tej nowej funkcji możesz uniknąć potrzeby uruchamiania narzędzi konwersji m.in. narzędzi uaktualniania wersji pliku PDM lub użycia Harmonogramu zadań.

UWAGA: Jeśli odnoszona część lub podzłożenie wymaga przebudowy po otwarciu złożenia (tj. Zaktualizowane relacje w kontekście), będzie potrzebne wykonanie zapisu, które zostanie zaktualizowane do nowszej wersji. Te komponenty pojawią się w oknie dialogowym Zapisz.