SW Custom Properties – hurtowa modyfikacja właściwości dostosowanych plików SOLIDWORKS

HomeDodatkiOprogramowanie SOLIDEXPERT

SW Custom Properties – hurtowa modyfikacja właściwości dostosowanych plików SOLIDWORKS

SW Custom Properties to aplikacja autorstwa SOLIDEXPERT pozwalająca na hurtowe modyfikacje właściwości dostosowanych we wskazanych plikach SOLIDWORKS. SW Custom Properties może okazać się szczególnie przydatny kiedy istnieje konieczność dodania właściwości do wszystkich plików projektu, bądź modyfikacji istniejących (np. ze względu na zmiany szablonów plików części lub złożeń). Program umożliwia realizację podstawowych funkcji dodawania, usuwania lub modyfikacji właściwości dostosowanych w plikach SOLIDWORKS. Wszystkie operacje odbywają się bez otwierania plików w natywnym programie, co wpływa na dużą efektywność działania. Aplikacja współpracuje z SOLIDWORKS PDM, ewidencjonowanie plików znajdujących się w przechowalni następuje automatycznie.

Program posiada nowoczesny i intuicyjny interfejs w języku polskim.

Po uruchomieniu programu określamy sposób dostępu do plików:

 • poprzez klienta PDM (łączymy się z odpowiednim widokiem przechowalni)
 • bezpośrednio poprzez zasoby dyskowe

Istnieje możliwość importu pojedynczych plików lub całych folderów łącznie z pod folderami, tradycyjnie lub metodą przeciągnij i upuść.

Podczas dodawania plików na liście automatycznie zostaną pominięte pliki, które są zaewidencjonowane w przechowalni PDM, tylko do odczytu lub uszkodzone.

Z poziomu aplikacji mamy możliwość podglądu istniejących właściwości dostosowanych dla pliku jak i wszystkich konfiguracji oraz list elementów ciętych.

Główne operacje jakie możemy wykonywać na właściwościach to:

 • dodawanie właściwości
 • usuwanie wybranej właściwości lub wszystkich w zakresie grupy
 • zmiana wartości
 • kopiowanie wartości właściwości do innej właściwości
 • zmiana nazwy właściwości z zachowanie wartości

Możemy operować na właściwościach z konkretnych grup:

 • plik
 • aktywna konfiguracja
 • wszystkie konfiguracje
 • listy elementów ciętych

Wbudowany walidator pozwoli uniknąć błędów przy:

 • wstawianiu właściwości o istniejącej nazwie,
 • usuwaniu, zmienianiu itp. właściwości o nieistniejącej nazwie.

Modyfikacja właściwości odbywa się poprzez wybranie jej z listy rozwijalnej.

SW Custom Properties posiada możliwość automatycznego przypisywania właściwości, funkcjonalność tą można rozwinąć wedle zapotrzebowania klienta.

Po wykonaniu danej operacji otrzymujemy informację zwrotną o powodzeniu bądź niepowodzeniu.

W trakcie wykonanie jednego zadania możemy wykonać kilka operacji na właściwościach np. dodać kilka lub usunąć. Przyspiesza to znacznie edycję zwłaszcza przy dużej ilości plików które należy przetworzyć jednorazowo szczególnie plików znajdujących się w przechowalni PDM.

Aplikacja jest na bieżąco rozwijana i aktualizowana tak by współpracowała z najnowszym oprogramowaniem SOLIDWORKS. Wszystkie sugestie i uwagi klientów są omawiane i wdrażane, by zapewnić najwyższą jakość.