SOLIDWORKS a standard BIM – Eksport do formatu .IFC

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS a standard BIM – Eksport do formatu .IFC

Aby usprawnić pracę nad złożonymi projektami budowlanymi opracowano rozwiązania typu BIM (Building Information Modeling). Dzięki temu rozwiązaniu, nad projektem mogą pracować jednocześnie wszyscy uczestnicy inwestycji budowlanej (architekt, konstruktor itp.). Dzięki możliwości eksportu plików do formatu .IFC dane z SOLIDWORKS mogą być z powodzeniem wykorzystywane w  BIM.

Building Information Modeling

BIM (Building Information Modeling) to technologia będąca źródłem danych o obiekcie, które są na bieżąco dostępne dla wszystkich uczestników inwestycji, a co za tym idzie na bieżąco mają dostęp do wprowadzanych zmian konstrukcyjnych.

Obiekt stworzony w technologii BIM posiada wszystkie właściwości rzeczywistego obiektu, dzięki czemu można przeanalizować więcej informacji niż w projekcie tworzonym standardowymi technikami. Ważną zaletą BIM jest możliwość wykorzystania różnego oprogramowania oraz generowania różnorodnych raportów. Do głównych korzyści wynikających z wykorzystania BIM można zaliczyć m.in:

 • Szybszą analizę kosztów oraz czasu inwestycji, niż w wypadku standardowych technologii,
 • Szybszą oraz dokładniejsza analizę potrzebnych materiałów do zrealizowani inwestycji,
 • Większą możliwość analizy błędów w projekcie, niż przy wykorzystaniu standardowych technologii projektowania.

IFC (Industry Foundation Classes)

IFC – Industry Foundation Classes to neutralny, otwarty format danych służący do opisu i udostępniania danych między programami współpracującymi z BIM. Głównym zadaniem formatu IFC jest zminimalizowanie ryzyka utraty danych podczas przesyłania obiektów miedzy aplikacjami. IFC jest zarejestrowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jako norma ISO 16739.

Eksport danych do IFC

Pliki SOLIDWORKS można eksportować do formatu IFC (4.0 lub 2×3) w celu wykorzystania ich w aplikacjach stosowanych w branży budowlanej. Eksportując plik do formatu IFC 4.0 możemy zmapować następujące właściwości modelu:

 • Geometria modelu,
 • Właściwości materiału i masy,
 • Geometria mozaikowa,
 • Kolory ścian i obiektów.

W pliku IFC 2×3 można wyeksportować następujące właściwości:

 • Materiał,
 • Pomiar masy,
 • Pomiar powierzchni,
 • Pomiar objętości.

Bardzo ważne jest, że SOLIDWORKS daje nam możliwość wyeksportowania pliku z dostosowanymi właściwościami. Aby wyeksportować model do IFC, podczas zapisywania, jako typ pliku należy wybrać IFC 4 bądź IFC 2×3.

Następnie w opcjach należy wybrać dane wyjściowe:

 • OmniClass – klasyfikacja elementów budowlanych,
 • Uniclass2015 – klasyfikacja elementów budowlanych,
 • Dostosowane właściwości,
 • Właściwości materiału i masy,
 • Jednostki.

Należy także wybrać sposób zapisu:

 • BREP – model jest reprezentowany przy pomocy jego granicznych powierzchni,
 • BREP i Mozaikowanie – Reprezentuje obiekty zarówno przez graniczne powierzchnie jak i  mozaiki,
 • Mozaikowanie – Reprezentuje model pod względem powtarzających się wzorów wieloboków które pokrywają płaszczyznę bez przerw i bez zachodzenia na siebie.

Przygotowanie i klasyfikacja modelu

Aby projekt wykonany w SOLIDWORKS był możliwy do wykorzystania w środowisku BIM, należy go wcześniej przygotować do eksportu. Pierwszym krokiem będzie tu zmniejszenie rozmiaru pliku. Możemy tu zastosować np.:

 • Usunięcie ze złożenia niepotrzebnych dla obiektu budowlanego części,
 • Uproszczenie geometrii modelu,
 • Zmniejszenie jakości wyświetlania.

Kolejnym krokiem, który powinniśmy wykonać jest sklasyfikowanie modelu. We właściwościach dostosowanych pliku możemy zdefiniować właściwości o nazwach IFC, Omniclass i Uniclass2015 (lista rozwijalna), a następnie jako wyrażenie wybrać odpowiednie właściwości klasyfikujące nasz model.

Jeżeli model został sklasyfikowany, a jego rozmiar jest dla nas satysfakcjonujący, możemy z powodzeniem wyeksportować go do formatu IFC a następnie wykorzystać w BIM.