DraftSight – Skróty w języku polskim dla użytkowników AutoCAD

HomeRozwiązaniaProjektowanie

DraftSight – Skróty w języku polskim dla użytkowników AutoCAD

Wydajność projektowania jest ważnym punktem w procesie produkcji. Dzięki aplikacjom wsparcia projektowania CAD jest to łatwiejsze i dokładniejsze. Użytkownicy mogą dopasowywać ustawienia, dobierać odpowiednie narzędzia i funkcje. Nie bez znaczenia jest też sposób komunikacji z programem.

Program DraftSight umożliwia pracę na parę sposobów. Można korzystać z ikonek, które dostępne są na popularnej wstążce, można również przywołać klasyczny interfejs i korzystać z pasków narzędziowych. Dostępne jest również konfigurowanie myszy komputerowej tak by w drobnych gestach przyspieszyć wybrane funkcje.

Optymalnym rozwiązaniem jest posługiwanie się skrótami klawiaturowymi. Zarówno tymi, które wywołuje się poprzez kombinacje klawiszy, ale i również skrótów pochodzących od poleceń.

W programie DraftSight komendy funkcjonują w języku angielskim, stąd dla użytkowników programu AutoCAD bazujących na pracy w języku polskim mogą pojawić się trudności.

Wczytywanie skrótów

Przygotowaliśmy plik, który rozszerza możliwości programu w zakresie podstawowych i najczęściej stosowanych operacji. Można pobrać go TUTAJ.

W programie w linii poleceń należy skorzystać z polecenia OPITONS. Pojawi się okno, które daje dostęp do ustawień programu. Następnie w Preferencjach użytkownika, zakładka Aliasy i Import – należy wskazać wcześniej pobrany plik. Przed jego importem należy wypakować go z folderu.

Spis skrótów

Polecenia tworzące

Polecenia AutoCAD Skrót Polecenia DraftSight
linia l _line
plinia pl _polyline
prostok pro _rectangle
mlinia ml _richline
blok b _makeblock
wstaw w _insertblock
kreskuj kre _hatch
dtekst dt _simplenote
tekst jednowierszowy
wtekst mt _note

tekst wielowierszowy

Polecenia modyfikujące

Polecenia AutoCAD Skrót Polecenia DraftSight
kopiuj k _copy
przesuń prs _move
obróć ob _rotate
edplin edp _editpolyline
rozbij r _explode
zaokrągl za _fillet
fazuj fa _chamfer
odsuń od _offset
lustro lus _mirror
zmierz zmi _measure
podziel pod _divide
wyrównaj dp _align

 

Polecenia dotyczące wymiarowania

Polecenia AutoCAD Skrót Polecenia DraftSight
wymstyl wst _dimensionstyle
wymliniowy wl _lineardimension
wymnormalny wn _paralleldimension
wymkątowy wk _angledimension
wympromień wr _radiusdimensio
wymśrednica wd _diameterdimension
wymbaza wb _baselinedimension
wymszereg ws _continuedimension

 

Polecenia wspomagające

Polecenia AutoCAD Skrót Polecenia DraftSight
warstwa wa _layer
luw luw _ccs
odleg odl _getdistance
uzgwłaściwości uzg _propertypainter

 

I dodatkowe

Skrót Polecenia DraftSight
lp _layerpreview
przegląd obiektów na warstwach
sd _smartdimension
szybki wymiar
ptr _powertrim
przycinanie elementów
rz -vports
układy rzutni
tp _pointformat
typ punktu

 

Aby zdefiniować skrót polecenia należy w panelu z aliasami kliknąć Nowy, a następnie podać komendę z podkreślnikiem dolnym oraz odpowiedni skrót. Należy zwrócić uwagę, aby skrót nie był wykorzystywany w innej operacji.Jeśli chciałbyś sam dodać skróty klawiaturowe, które uważasz za użyteczne – jest to możliwe. Należy przede wszystkim zidentyfikować komendę, która odpowiada za daną funkcjonalność – można wspomóc się pomocą programu, która dostępna jest pod klawiszem F1.

Porównanie komend i skrótów programów AutoCAD i DraftSight dostępne jest pod tym odnośnikiem.

Jeżeli pojawi się potrzeba powrotu do stanu wyjściowego poleceń programu to można wczytać ustawienia domyślne – plik Alias.xml, znajduje się w lokalizacji:
C:\Users\ – nazwa użytkownika – \AppData\Roaming\DraftSight\21.2.3018\Alias

Jeśli interesuje Cię ten temat i masz pomysł na rozbudowanie listy skrótów – podziel się tą informację ze mną. Zapraszam do kontaktu: rgrochowski@solidexpert.com