SOLIDWORKS PDM – Aktualizacja biblioteki Toolbox w PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Aktualizacja biblioteki Toolbox w PDM

W przypadku korzystania z biblioteki Toolbox, każdorazowa aktualizacja SOLIDWORKS CAD pociąga za sobą również konieczność uaktualnienia samej biblioteki. Toolbox może być przechowywany indywidualnie na komputerze każdego użytkownika oprogramowania SOLIDWORKS CAD lub na wspólnym udziale sieciowym. Przypadek aktualizacji tak skonfigurowanej biblioteki poruszono w artykule: Aktualizacja biblioteki TOOLBOX podczas aktualizacji SOLIDWORKS do nowej wersji (solidmania.com).

W przypadku, gdy w firmie wdrożony został system zarządzania dokumentacją SOLIDWORKS PDM, często spotykanym jest przechowywanie biblioteki Toolbox bezpośrednio w przechowalni PDM. W tym artykule opisano w jaki sposób dokonać jego aktualizacji. Sam proces jest bardzo zbliżony do aktualizacji biblioteki przechowywanej poza repozytorium PDM, natomiast artykuł ten zwraca uwagę na kilka kluczowych aspektów dotyczących samej pracy w środowisku PDM.

Proces aktualizacji:

1. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że żaden z użytkowników w danym momencie nie korzysta z biblioteki Toolbox, oraz sprawdzić czy wszystkie pliki folderu Toolbox zostały zaewidencjonowane.

2. Następnie należy zalogować się do przechowalni PDM korzystając z konta administratora lub użytkownika mającego prawo do wyewidencjonowania wszystkich plików w katalogu Toolbox (w stanach, w których te pliki się znajdują).

3. Kolejnym krokiem jest pobranie wszystkich najnowszych wersji plików całej biblioteki Toolbox.

4. Teraz w folderze przechowalni, w którym przechowywany jest Toolbox należy odnaleźć oraz wyewidencjonować plik „swbrowser.sldedb” a także, o ile występuje, plik „swbrowser.sldedbold”. Najczęściej znajdziemy je w lokalizacji „…\SOLIDWORKS Data\lang\english

5. Gdy powyższe pliki zostały już wyewidencjonowane, przechodzimy do folderu instalacji SOLIDWORKS, gdzie musimy odnaleźć folder „data utilities”. Domyślna ścieżka do tego folderu wygląda następująco: „C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities”. W folderze tym odnajdujemy program „UpdateBrowserDatabase.exe” i uruchamiamy go jako administrator.

6. W polu „Baza danych do aktualizacji” klikamy „…” i wskazujemy nasz plik „swbrowser.sldedb”, a następnie klikamy „Aktualizuj”

7. Po zakończeniu procesu aktualizacji należy upewnić się, że lokalizacja Toolbox jest odpowiednio wskazana w SOLIDWORKS CAD.

8. Następnie dokonujemy zaewidencjonowania plików „swbrowser.sldedb” oraz „swbrowser.sldedbold”.

9. Ostatnim punktem aktualizacji jest ponowne odnalezienie folderu, w którym przechowywana jest nasza biblioteka i wybranie opcji „Pobierz najnowszą wersję”.

Uwaga: W celu poprawnego pobrania zaktualizowanej biblioteki na pozostałych komputerach użytkowników należy powtórzyć punkt 9 mając jednocześnie na uwadze, że konto, z którego próbujemy dokonać pobrania najnowszej wersji, musi posiadać uprawnienia do folderu Toolbox w przechowalni PDM.

10. Celem zachowania stabilności pracy biblioteki zalecane jest także wykonanie aktualizacji wszystkich plików wykorzystywanych przez Toolbox. W tym celu wskazane jest użycie narzędzia „File Version Upgrade Tool”. Więcej informacji jak dokonać takiej aktualizacji znajdą Państwo w poniższym artykule:

Aktualizacja plików SOLIDWORKS do nowszej wersji w PDM – File Version Upgrade Tool (FVUT) (solidmania.com)

W razie potrzeby dodatkowego kontaktu w tej lub innej sprawie technicznej, zachęcamy do zarejestrowania swojego zgłoszenia na stronie https://pomoc.solidexpert.com/.

Jeśli przechowujesz bibliotekę Toolbox w repozytorium PDM zachęcamy do zapoznania się z artykułem: Aktualizacja biblioteki Toolbox podczas aktualizacji SOLIDWORKS do nowej wersji.