Jak wybrać identyczne komponenty w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Jak wybrać identyczne komponenty w SOLIDWORKS

Od wersji SOLIDWORKS 2019 mamy możliwość skorzystania z nowego narzędzia „Wybierz identyczne komponenty” w złożeniu.

Narzędzia można używać z następującymi opcjami:

  • Komponenty do powtórzenia w szyku: Komponent kołowy, Komponent oparty na krzywej, Komponent liniowy, Komponent oparty na szyku, Komponent oparty na szkicu
  • Komponenty do odbicia lustrzanego: Lustro komponentów
  • Dostępne po wybraniu opcji Wykrywanie kolizji lub Zależności dynamiczne
  • Zakres operacji: Wyciągnięcie wycięcia, Seria otworów, Kreator otworów, Wycięcie przez obrót, Otwór prosty, Wycięcie przez wyciągnięcia po ścieżce
  • Wybór komponentu: Defeature oraz Widok rozstrzelony.

Przykład użycia narzędzia „Wybierz identyczne komponenty”

W poniższym przykładzie celem jest odbicie wszystkich siedmiu desek względem płaszczyzny. Po kliknięciu PPM wybranego komponentu w obszarze graficznym i kliknięciu opcji Wybierz identyczne komponenty, pozostałe komponenty są wybierane automatycznie. Dzięki temu bardzo szybko jesteśmy wstanie odbić nasze części.

Możesz także użyć tego narzędzia bez uruchamiania spod PPM, po prostu wybierając część w obszarze graficznym i przechodząc do Narzędzia > Wybór komponentu > Wybierz identyczne komponenty.

Również mamy dostęp do wyboru z menu kontekstowego.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Wszystkie identyczne komponenty zostaną wybrane w drzewie operacji FeatureManager.

Dodatkowo można zaznaczyć opcje „Dopasuj nazwy konfiguracji”, która pozwoli nam na wybranie wszystkich wystąpień komponentu o tej samej konfiguracji.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie