Pełna integracja CAMWorks z Solid Edge

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Pełna integracja CAMWorks z Solid Edge

CAMWorks for Solid Edge jest jedynym programem CAM, który jest w pełni zintegrowany z Solid Edge:

 • Narzędzia CAMWorks osadzone są w Solid Edge,
 • Plikiem do obróbki może być każdy plik, który został stworzony w Solid Edge lub który przez Solid Edge został otwarty: pliki Inventora, STEP i inne,
 • Zmiana geometrii może powodować automatyczną przebudowę przygotowanych ścieżek narzędzi,
 • Zapis danych obróbczych następuje do pliku Solid Edge, nie są tworzone dodatkowe pliki pomocnicze.

Po uruchomieniu oprogramowania CAMWorks w interfejsie Solid Edge pojawiają się dodatkowe elementy:

 • Drzewo własności CAMWorks – pozwala m.in. na : tworzenie, kopiowanie, zmianę nazwy, wygaszanie, usuwanie i łączenie własności obróbczych. Z poziomu tego drzewa istnieje możliwość zmiany kolejności obróbki własności oraz parametrów własności.
 • Drzewo operacji CAMWorks – dostarcza informacji jakie operacje będą wykonywane na zdefiniowanych własnościach. W tym obszarze można wstawiać, edytować poszczególne operację oraz optymalizować proces przygotowania obróbki m.in. poprzez grupowanie, łączenie i sortowanie operacji.
 • Drzewo narzędzi CAMWorks – wyświetla informacje o narzędziach dostępnych w magazynie.
 • Zakładka CAMWorks w Menadżerze Komend – po jej rozwinięciu pojawiają się najczęściej używane polecenia reprezentowane przez intuicyjne ikony.

 

CW4SE1

Rys. 1. Interfejs CAMWorks for Solid Edge

 

Przygotowaną obróbkę możemy skorygować korzystając z dwóch trybów symulacji. Po wybraniu opcji Symuluj ścieżkę wyświetlony zostanie pasek symulacji ścieżki. Wśród cech charakterystycznych tego trybu są m.in:

 • Możliwość symulacji obróbki w trybie Narzędzia lub w trybie Turbo
 • Wyświetlenie części obrabianej w symulacji oraz tej zaprojektowanej i porównanie obu w celu wyszukania różnic
 • Wykrywanie ewentualnych kolizji narzędzia, trzonka oraz uchwytu

 

CS4SE2

Rys.2. Symulacja przygotowanej obróbki

 

Drugim trybem symulacji dostępnym w CAMWorks for Solid Edge jest symulacja Krokowo przez ścieżkę, dzięki której możemy zobaczyć każdy segment wygenerowanej ścieżki. W tym trybie wyświetlane jest również szybkość posuwu oraz prędkość obrotowa wrzeciona.  CAMWorks umożliwia wyświetlenie pozycji XYZ narzędzia w Oknie wiadomości podczas symulacji.

 

CW4SE3

Rys. 3. Symulacja Krokowa przez ścieżkę

 

Na każdym etapie przygotowania obróbki mamy możliwość edycji operacji w oknie dialogowym Parametry operacji. Pozwala to na elastyczne generowanie optymalnych ścieżek modyfikując wcześniejsze wzorce zawarte w Technologicznej Bazie Danych.

 

CW4SE4

Rys. 4. Dostosowywanie obróbki w oknie Parametry operacji

 

Dzięki doskonałej integracji CAMWorks oraz Solid Edge możliwe jest szybkie i profesjonalne zaprogramowanie maszyn CNC.

CAMWorks for Solid Edge występuje w następujących modułach:

 • Frezowanie 2.5 osi
 • Frezowanie 3 osiowe
 • Frezowanie wieloosiowe
 • Frezo-toczenie
 • Tocznie
 • Elektrodrążenie
 • Volumill HSM
 • Wirtualna maszyna (symulacja G-kodu)