Samouczek CAMWorks: Definiowanie płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Samouczek CAMWorks: Definiowanie płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia

Tematy lekcji

 • Rozpoznawanie własności obróbczych i generowanie planu operacji
 • Określanie wysunięcia narzędzia poza odcinki otwarcia we własności
 • Wykorzystanie Pominięcia obszaru
 • Definiowanie płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia

 Otwarcie części i zdefiniowanie półfabrykatu

 1. Otwórz plik części MILL2AX_8.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\Mil
 2. s1f1Przejdź do Drzewa własności CAMWorks.Część jest stworzona w calach, dlatego wpierw konieczna jest zmiana jednostek dokumentu na milimetry (w SOLIDWORKS prawy dolny róg, rozwijalne menu)
 3. f3Kliknij dwukrotnie na Maszynę [Mill-metric] w drzewie własności by otworzyć okno dialogowe Maszyny
  – W zakładce Maszyny upewnij się, że Mill-metric jest wybrana jako aktywna maszyna.
  – Kliknij na zakładkę Magazynu narzędzi i upewnij się, że Tool Crib 2 (Metric) jest wybrany jako aktywny.
  – Kliknij zakładkę Postprocesor i wybierz M3AXIS-TUTORIAL jako aktywny postprocesor.
  – Kliknij OK żeby zatwierdzić zmiany i zamknąć okno Maszyny.
 4. f4Kliknij dwukrotnie na Menadżer półfabrykatu w Drzewie Własności CAMWorks. Wyświetlone zostanie okno Menadżera Półfabrykatu.
  – Pozostaw typ półfabrykatu jako domyślny Otaczający obiekt.
  – Kliknij OK, żeby użyć domyślnego półfabrykatu.

 

Automatyczne Rozpoznanie 2.5 osiowych własności i Generowanie operacji

 1. f7Kliknij przycisk Rozpoznaj własności obróbcze na pasku narzędzi CAMWorks lub kliknij prawym klawiszem myszy na Menedżer NC i wybierz z menu podręcznego polecenie Rozpoznaj własności obróbcze.Moduł Automatycznego rozpoznawania własności tworzy ustawienia frezowania dla poszczególnych własności, taka by mogły one zostać obrobione (odpowiedni kierunek). W celu obrobienia otwartego profilu po prawej stronie części przy pomocy freza teowego, wstawilibyśmy ręcznie własność w sposób opisany w lekcji dotyczącej Technologicznej bazy danych.
  s2
 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na Ustawieniu frezowania 1 w drzewie i wybierz Generuj plan operacji.Zauważ, że jeśli klikniesz f9Generuj plan operacji z paska narzędzi CAMWorks, operacje zostaną wygenerowane dla wszystkich ustawień. W tym ćwiczeniu potrzebujemy tylko wczytać operacje dla Ustawienia frezowania1. Operacje są wylistowane w drzewie operacji CAMWorks.
 3. Kliknij prawym klawiszem myszy w Ustawienie frezowania1 i wybierz sz9Generuj ścieżki.

Określanie wysunięcia narzędzia poza odcinki otwarcia

Podczas obróbki Otwartych kieszeni, wcięć, wcięć naroży lub własności ściany, zakładka Opcji własności  w Parametrach operacji pozwala określić procentowo do średnicy narzędzia, jak daleko powinno narzędzie wyjść poza krawędź otwarcia. Opcja wyjścia narzędzia poza odcinki otwarcia dostępna jest w operacjach 2,5 osi obróbki zgrubnej i konturowania. Wielkość maksymalna tego wysunięcia to 150% średnicy narzędzia. Dla wysunięcia 0% narzędzie będzie zaczynało ścieżkę (środek narzędzia) w odległości 50% średnicy narzędzia  od własności.

 1. s3Kliknij prawym klawiszem Ustawienie frezowania1 w drzewie, wybierz Ustaw widok, następnie wybierz ustawienie XY.
 2. Kliknij lewym klawiszem Obróbkę zgruba1 w Drzewie operacje i powiększ obszar widoku ścieżki, aby zobaczyć wcięcie.Ścieżka dla Prostokątnego wcięcia została wygenerowana z wysunięciem poza odcinek otwarcia o wartość 75% średnicy narzędzia.
 3. Kliknij dwukrotnie Obróbka zgrubna1 aby otworzyć okno parametrów operacji.
 4. Kliknij zakładkę Opcji własności.  s4
 5. W polu Odsunięcia odcinka otwarcia, zmień % średnicy narzędzia na 100.
 6. Kliknij OK żeby zatwierdzić zmiany i zamknąć okno dialogowe.
 7. Wygeneruj ścieżkę i zauważ, że wysunęła się ona na zewnątrz profilu części, w miejscu odcinka otwarcia
 8. Kliknij klawisz „F” aby wpasować widok części  w ekran.

Wykorzystanie obszaru pominięcia

Po wygenerowaniu ścieżki zgrubnej i konturowania mamy możliwość dodać obszary pominięcia. Mogą być one wykorzystane do symulowania w trakcie obróbki obecności zacisków, zamocowań lub dużych otworów gdzie na danym etapie obróbka musi być ograniczona

 1. s7Kliknij  na s5 Orientacja Widoku i zmień widok na s6 Przód.
 2.  Kliknij lewym przyciskiem myszy na operacji Obróbka zgrubna3 lub innej podobnej operacji zgrubnej obróbki kieszeni i obejrzyj ścieżkę.
 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na operację Obróbka zgrubna3 i wybierz Nowe pominięcie obszaru….. z menu kontekstowego.
 4. s9W kreatorze Pomiń obszary, wybierz z pola Dozwolone szkice Avoid Area. Szkic ten reprezentuje obwódkę wyciętej kieszeni.Opcjonalna jest tutaj możliwość odsunięcia konturu obszaru pominięcia, parametr Odsunięcie.
 5. Kliknij OK by zamknąć okno dialogowe.
 6. Kliknij znak plus (+) obok pola Obróbka zgrubna3.Wstawiony obszar pominięcia został nazwany Pomiń obaszary1.Jeśli chciałbyś usunąć ten obszar, po prostu kliknij na tą pozycję i wciśnij klawisz DELETE z klawiatury lub prawym klawiszem myszy  – polecenie Usuń.
 7. Kliknij prawym klawiszem w operację Obróbka zgrubna3 i wybierz Generuj ścieżki z menu kontekstowego.
  Zauważ, że ścieżka omija wybrany obszar.

c10

Definiowanie płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia

Dla operacji frezarskich 2,5 osi, definicja płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia może być ustawiona lokalnie w każdej z operacji lub globalnie dla wszystkich z poziomu definicji Ustawienia frezowania. W tym samouczku pokażemy jak zrobić to globalnie.

 1. Kliknij dwukrotnie na operację Obróbka zgrubna1 w drzewie operacji CAMWorks.
 2. Kliknij zakładkę Płaszczyzny NC i upewnij się, że opcja Użyj definicji ustawienia jest nie zaznaczona.Operacje generowane dla tej części wykorzystują standardowe ustawienia przygotowane wcześniej w bazie danych. Gdy opcja Użyj definicji ustawienia nie jest zaznaczona, możesz wybrać różne typy/metody definicji płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia.
 3. W sekcji Płaszczyzny ruchu szybkiego, zaznacz pole wyboru Użyj definicji ustawienia.Metoda i głębokość zmieniają się na te zdefiniowane w definicji ustawienia frezowania i stają się wyszarzone.
 4. Kliknij OK by zamknąć okno dialogowe.
 5. Kliknij prawym na Obróbka zgrubna1  i wybierz Generuj ścieżkę z menu kontekstowego.
 6. Kliknij dwukrotnie Konturowanie1 by otworzyć okno Parametrów operacji.
 7. W zakładce Płaszczyzny NC, zaznacz w sekcji Płaszczyzny ruchu szybkiego, pole wyboru Użyj definicji ustawienia i kliknij OK.
 8. Kliknij prawym Konturowanie1 i wybierz Generuj ścieżkę z menu kontekstowego.
 9. Kliknij dwukrotnie na Ustawienia Frezowania1 w Drzewie operacji. Otworzy się okno Parametrów Ustawienia Frezowania.
 10. Kliknij na zakładkę Płaszczyzny NC. Opcje w tej zakładce pozwalają zdefiniować płaszczyzny ruchu szybkiego, odsunięcia dal wszystkich operacji 2.5 osi w Ustawieniu frezowania.
 11. Z pola rozwijalnego Płaszczyzny ruchu szybkiego wybierz opcję Wierzch półfabrykatu.
 12. Ustaw odległość na 50mm i kliknij OK.Ta wartość określa odległość powyżej określonej lokalizacji (wierzch półfabrykatu) na jaką może odjechać narzędzie w ruchu szybkim (w osi Z).c11
 13. c12Wyświetli się ostrzeżenie, pytające o pozwolenie na zmianę definicji ustawienia i przebudowanie ścieżek.
 14. Kliknij Tak.
 15. Kliknij prawym klawiszem na Ustawienia Frezowania1 i wybierz Generuj ścieżki z menu kontekstowego.
  Ścieżki są generowane na podstawie zmienionych ustawień płaszczyzny ruchu szybkiego.