Najnowsza wersja SOLIDWORKS Education Edition 2015-2016

HomeRozwiązania

Najnowsza wersja SOLIDWORKS Education Edition 2015-2016

Z początkiem maja swoją premierę miała najnowsza wersja edukacyjna SOLIDWORKS, czyli SOLIDWORKS Education Edition 2015-2016. SOLIDWORKS jest najczęściej wykorzystywanym oprogramowaniem CAD 3D przez społeczność edukacyjną. W związku z  tym jego producent z każdą nowa wersja stara się wprowadzać nowe funkcjonalności, których okazję poznania będą mieć uczniowie oraz studenci, czyli przyszli inżynierowie i konstruktorzy. W tym roku SOLIDWORKS również się postarał i w najnowszej wersji programu udostępnia wiele ciekawych, nowych funkcji, które zwiększą wydajność programu, pozwolą na łatwiejsze i szybsze szkicowanie, modelowanie, czy tworzenie złożeń. Uczniowe otrzymają również dostęp do nowych dodatków takich jak: SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD), czy SOLIDWORKS Treehouse. Poniżej znajdziecie 10 najlepszych nowości SOLIDWORKS Education Edition 2015-2016.

 

1. DEFINIOWANIE OPARTE NA MODELACH SOLIDWORKS (MBD)mbd

 • Definiowanie informacji o wytwarzaniu produktów w 3D (PMI), takich jak: wymiary, tolerancje, dane modeli, wykończenie powierzchni, symbole spoiny, lista materiałów, tabele, notatki i inne adnotacje
 • Organizowanie PMI i modeli 3D w przejrzysty i uporządkowany sposób, który umożliwia łatwe przeszukiwanie
 • Publikacja danych 3D i PMI w standardowych dla branży formatach plików, takich jak PDF 3D i eDrawings®

KORZYŚCI: Skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek i zgodność z nowymi standardami branżowymi 

 

2. SOLIDWORKS TREEHOUSE TREEHOUSE

 • Możliwość projektowania od góry w dół dzięki wizualnemu tworzeniu złożeń
 • Zarządzanie strukturami produktów na początku projektowania
 • Importowanie istniejących plików złożeń w celu wizualizacji graficznej
 • Łatwe tworzenie nowych struktur produktów za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika
 • Możliwość wykorzystania istniejącej listy materiałów w celu szybszego tworzenia nowych projektów

KORZYŚCI: Możliwość zaplanowania rozmieszczenia złożenia przed rozpoczęciem projektowania

 

3. WYDAJNOŚĆ SOLIDWORKS

 • Rozmiar pliku mniejszy o ok. 50%
 • Szybsze tworzenie szyku komponentów i ukrywanie/pokazywanie złożeń
 • SOLIDWORKS Simulation obsługuje solver i procesor wielordzeniowy Intel® przy wykrywaniu punktów stycznych
 • Definiowanie określonych obszarów graficznych do renderowania w PhotoView 360
 • SOLIDWORKS Enterprise PDM* zarządza wydajniej dużymi zestawami danych

*Pakiet sprzedawany oddzielnie

KORZYŚCI: Szybsze modelowanie, analiza i funkcje renderowania pozwalają przeznaczyć więcej czasu na ulepszanie projektów

 

4. MODELOWANIE CZĘŚCI I POWIERZCHNI

 • Szkic: Linia od punktu środkowego; prostokąt z poziomymi/pionowymi liniami konstrukcyjnymi
 • Splajny: Udoskonalony splajn na powierzchni; konwersja stylu splajnu na punkty splajnu
 • Szyki: Ulepszony szyk wypełnienia, liniowy i zmienny
 • Zaawansowana geometria: Asymetryczne zaokrąglenia; podział powierzchni; widok normalny do płaszczyzny szkicu

KORZYŚCI: Szybsze i łatwiejsze tworzenie szkiców, złożonych szyków i zaawansowanej geometrii

 

5. ZŁOŻENIA ZLOZENIE

 • Wiązania: Wyśrodkowywanie komponentów na ścianach; wybieranie geometrii w celu ograniczenia wiązania szerokości
 • Wyznaczanie trasy dla przekrojów prostokątnych, np. kanałów układu klimatyzacji/wentylacji, kanałów kablowych i rynien
 • Symulowanie łańcuchów Galla/energetycznych za pomocą szyków wzdłuż otwartych lub zamkniętych pętli
 • Widok rozstrzelony: Promieniowo i wzdłuż osi; rozmieszczenie komponentów przy przeciąganiu

KORZYŚCI: Szybsze i łatwiejsze składanie komponentów

 

6. UDOSKONALENIA W ZAKRESIE RYSOWANIA

 • Śledzenie lokalizacji widoku za pomocą automatycznych adnotacji w strefie arkusza rysunku
 • Zwiększona kontrola nad formatowaniem rysunków i notatek w tabeli
 • Pomijanie warstw z drukowania; wykorzystanie splajnów jako linii wiodących
 • Ulepszone wymiarowanie kąta i komenda zaokrąglania miejsc dziesiętnych

KORZYŚCI: Szybsze wyszukiwanie widoków rysunków oraz większa automatyzacja i kontrola

 

7. SYMULACJA PROJEKTÓWVON MISES

 • Szacowanie trwałości produktu pod obciążeniem dynamicznymi i zarządzanie wieloma warunkami obciążenia w SOLIDWORKS Simulation
 • Przeglądanie wyników nieliniowych podczas dokonywania obliczeń w SOLIDWORKS Simulation w celu zapewnienia konwergencji
 • Obracanie regionów siatki w SOLIDWORKS Flow Simulation pozwala na ulepszoną symulację maszyn, których podzespoły wykonują ruch obrotowy
 • SOLIDWORKS Plastics zapewnia lepsze projektowanie części z tworzyw sztucznych bezpośrednio za pomocą analizy wentylacji

KORZYŚCI: Symulacja rzeczywistych warunków przed etapem produkcji pomaga przewidzieć działanie produktu

 

8. PROJEKTOWANIE ELEKTRYCZNE

 • Narzędzia dynamicznych łączników upraszczają projektowanie i korzystanie ze złączy
 • Zaawansowany dostęp do funkcji sterowania przez użytkownika kluczowymi narzędziami
 • Wbudowana diagnostyka tras 3D rozpoznaje i rozwiązuje problemy związane z wyznaczaniem tras
 • Zaawansowany menedżer wzorów zapewnia dostęp do zmiennych systemowych i matematycznych w złożonych wzorach

*Pakiet SOLIDWORKS Electrical jest sprzedawany oddzielnie

KORZYŚCI: Przyspieszenie projektowania, tworzenia  i zwiększenie integralności projektów układów elektrycznych

 

9. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

 • Wizualizacja dynamicznego odniesienia przedstawia widok graficzny relacji pomiędzy operacjami
 • Zbiory wskazań pozwalają wybrać wiele elementów i zapisać je w celu ponownego wykorzystania
 • Izolowanie komponentów podczas edytowania w kontekście w ramach złożenia
 • Tymczasowy podgląd ukrytych obiektów lub komponentów z FeatureManager

KORZYŚCI: Bardziej wydajna praca i lepsze zrozumienie/wizualizowanie założeń projektowych modeli

 

10. ROZSZERZONA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA EDRAWINGS

 • Aplikacja eDrawings jest teraz wyposażona w interfejs użytkownika przystosowany do ekranów dotykowych i obsługuje wykresy wyników SOLIDWORKS Plastics
 • Funkcja Collaborative Sharing wykorzystuje innowacyjne rozwiązania społecznościowe, aby zapewnić lepszą komunikację z oprogramowaniem SOLIDWORKS, eDrawings i DraftSight®
 • Nową aplikację SOLIDWORKS Education, która zapewnia łatwy dostęp do zasobów edukacyjnych, można pobrać tutaj www.solidworks.com/SWEDU_App

KORZYŚCI: Rozszerzenie możliwości narzędzi projektowych dzięki szybszym, łatwiejszym połączeniom i lepszej współpracy przy użyciu rozwiązań społecznościowych — zawsze i wszędzie