SOLIDWORKS – Obracanie względem osi

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Obracanie względem osi

Zastanawiasz się jak obracać modelem 3D tak, aby obracał się on względem wybranej osi? Program umożliwia obrót wokół dowolnej osi, co może znacznie wpłynąć na czas i komfort pracy w programie.

Obrót względem osi pionowej

Obrót modelu w osi pionowej można wykonać klikając prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze graficznym i zaznaczając opcję „Obróć względem osi pionowej”.

Tę opcję można również znaleźć na karcie: Widok->Modyfikuj->Obróć wokół podłogi sceny

Obrót względem dowolnej osi

Istnieje możliwość obracania modelem wokół dowolnej osi stworzonej w modelu. Wystarczy stworzyć wcześniej oś, wokół której ma być obracany model, a następnie przejść na kartę:  widok->modyfikuj->obróć.

Po uruchomieniu polecenia należy wskazać oś, wokół której będzie wykonywany obrót. Model można obracać poprzez ruch myszki przy jednocześnie wciśniętym lewym przyciskiem myszy lub przy wciśniętym przycisku scroll. Funkcję można również wywołać klikając dwukrotnie klawiszem scroll na wskazaną oś, po czym obrót modelu należy wykonać przy wciśniętym klawiszu scroll w pustym obszarze graficznym i wykonując ruch myszką.

Odpowiednie ustawienie modelu podczas projektowania często może sprawiać drobne problemy. Używanie funkcji obrotu względem osi w wielu przypadkach znacznie ułatwia pracę w programie.