Zarządzanie problemami na Platformie 3DEXPERIENCE – Issue Management | Collaborative Industry Innovator

Home3DEXPERIENCE

Zarządzanie problemami na Platformie 3DEXPERIENCE – Issue Management | Collaborative Industry Innovator

Na pewno coś podobnego już słyszałeś. Przygotowujemy się do wydania naszego nowego projektu. Daliśmy mu nowe elementy, poprawiliśmy konstrukcję i zainstalowaliśmy lepszą elektronikę. Wszystko idzie świetnie, ale mamy kilka problemów do naprawienia. Dodaję komentarz do elementów i wysyłam inżynierowi e-mail z prośbą o wprowadzenie zmian. Po tygodniu nic się nie zmieniło. Kiedy pytam, co się dzieje, mój inżynier odpowiada, że ​​nigdy nie widział tego e-maila.

Czy ten scenariusz jest dla Ciebie znajomy? Na szczęście na Platformie 3DEXPERIENCE jest aplikacja, aby w odpowiedni sposób zarządzać problemami i zmianami.

Issue Management na Platformie 3DEXPERIENCE to świetne narzędzie dla każdej organizacji, niezależnie od wielkości. Niezależnie od tego, czy używasz go do oznaczania i dystrybucji plików PDF, czy do dzielenia się pomysłami między technologami, a inżynierami, zarządzanie problemami usprawnia Twoje codzienne czynności. W skrócie, zawiera listę istniejących problemów na podstawie uprawnień i pozwala użytkownikom tworzyć nowe. Ułatwia to współpracę i zrozumienie codziennych zadań.

Kiedy oznaczę kogoś w mojej organizacji problemem, otrzyma on powiadomienie z dodatkowymi szczegółami. Powiadomienia informują wszystkich. Na przykład, jeśli potrzebuję Adama do dostosowania projektu nowej konstrukcji elementu, przydzielę go do tego zadania. Przypisując go, mogę dać mu notatki o zmianie materiału lub dodaniu zaokrągleń. Jednak nie wszystkie powiadomienia wymagają rozwiązania problemu. W podobny sposób możemy przypisać użytkowników jako współtwórców lub po prostu oznaczyć ich „tagiem” w komentarzu. Każda z tych czynności wysyła powiadomienie. Oczywiście kliknięcie linku w powiadomieniu przenosi bezpośrednio do danego problemu, co znacznie ułatwia nawigację.

Główny interfejs zarządzania problemami – Issue Management

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Aplikacja do zarządzania problemami ma prosty i intuicyjny interfejs. Tworzenie nowych numerów z pustego miejsca lub szablonu to pestka. Dodatkowo łatwo jest znaleźć i dostosować swoje widoki. Co więcej, po utworzeniu problemów w aplikacji dostępnych jest wiele funkcji. W ramach zarządzania problemami mamy do dyspozycji sześć kluczowych kart. Przyjrzyjmy się bliżej, co mówi nam każda z nich.

Karta Właściwości

Na karcie właściwości znajdują się wszystkie metadane dotyczące danego problemu. Wszystko od dat utworzenia, opisów, priorytetów, zatwierdzeń, działań i powiadomień.

Karta Powiązane Obiekty

Oto, gdzie sprawy stają się interesujące; W razie potrzeby można zachować perspektywę komponentów CAD. Na przykład w tej zakładce możemy dodać pliki jako „Zgłoszenie dotyczy”, „Rozwiązane przez” i/lub „Konteksty” tego problemu.

Zgłoszenie dotyczy: jest to komponent CAD lub powiązany dokument, na który problem ma bezpośredni wpływ. W naszym przykładzie mówimy o problemie z lampą. Dlatego zgłaszamy ten problem przeciwko komponentowi CAD Przednia Lampa.

Rozwiązane przez: Jeśli/kiedy oznaczymy problem jako rozwiązany, w tym miejscu przechowujemy powiązane dokumenty. Mogą to być znaczniki PDF, dokumenty Excel, akcje zmian, poprawione komponenty CAD lub dowolny inny dokument, który wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązaliśmy problem.

Kontekst: Tutaj dodamy rzeczy, które będą miały kontekst. Np. całe złożenie samochodu byłoby w kontekście lampy, więc możemy dodać złożenie tutaj, aby śledzić ten problem na wyższym poziomie.

Karta Członkowie

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Ta karta jest dość oczywista, dlatego nie będę nad nim spędzał dużo czasu. Tutaj możemy dodać członków / użytkowników, którzy są związani lub będą pracować nad tym problemem. Członkowie mogą być „właścicielami”, „współwłaścicielami”, „przypisani odbiorcy” i „współtwórcami”.

Karta Załączniki i Komentarze

W dalszej części aplikacji do zarządzania problemami znajdują się zakładki załączników i komentarzy. Pozwalają użytkownikom dołączać powiązaną dokumentację i aktualizować się wzajemnie komentarzami dotyczącymi ich postępów.

Karta Historia

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Jednym z bardzo ważnych aspektów zarządzania problemami na platformie 3DEXPERIENCE, o którym nie mówiliśmy, jest zarządzanie cyklem życia czyli stanem dojrzałości. Łatwiej to zwizualizować na karcie historii. Każdy, kto jest zaangażowany w ten problem, może sobie wyobrazić, co się z nim stało w czasie. Na przykład możemy sprawdzić, kto i kiedy go zatwierdził. Jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie i sprawdzić, kto go stworzył i dlaczego. Co więcej, w połączeniu z zarządzaniem cyklem życia, ta zakładka daje nam pełny wgląd w to, co się stało z tym problemem na przestrzeni czasu.

Kluczowe wnioski dotyczące zarządzania problemami

Korzystając z prostego, opartego na chmurze interfejsu, aplikacja do zarządzania problemami w ramach 3DEXPERIENCE sprawia, że ​​tworzenie, zrozumienie i rozwiązywanie problemów jest dziecinnie proste. Użytkownicy mogą wykorzystać interfejs do wizualizacji, współtworzenia i zatwierdzania problemów z dowolnego miejsca. Kluczowym aspektem aplikacji jest zakładka powiązanych obiektów, która przechowuje komponenty CAD i wszelkie istotne dokumenty z perspektywy omawianego zagadnienia. Wreszcie, kluczowi interesariusze mogą wnieść swój wkład w ten problem w swoim czasie i miejscu.