SOLIDWORKS 2020 | Określanie kierunku pogrubiania

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS 2020 | Określanie kierunku pogrubiania

W SOLIDWORKS 2020 zostało wprowadzone ulepszenie dla operacji Pogrub oraz Wytnij-Pogrub powierzchnię.

Możesz teraz pogrubić powierzchnię w kierunku innym niż normalny do ściany.

Do określenia kierunku można użyć wszystkich następujących elementów:

  • Liniowe elementy szkicu
  • Punkty szkicu
  • Płaszczyzny odniesienia
  • Oś odniesienia
  • Para wierzchołków
  • Ściany cylindryczne
  • Ściany stożkowe
  • Punkty w geometrii odniesienia
  • Ściany planarne

Na poniższym przykładzie zamierzam pogrubić powierzchnie o wartość 5 mm. Aby włączyć operacje Pogrub wybierz Wstaw-> Dodanie/baza-> Pogrub. Również ta operacja znajduję domyślnie na karcie Powierzchnie.

Po wyborze powierzchni do pogrubienia zawsze mogliśmy tylko wybrać kierunek pogrubienia określając po której stronie naszej powierzchni, lub obydwie strony stworzyć grubość. SOLIDWORKS wykona pogrubienie normalnie do powierzchni tzn. od każdej ściany powierzchni zostanie stworzona porstopadle grubość

Lecz jeśli w kierunku pogrubienia wybierzemy linie, która została utworzona w szkicu otrzymamy taki efekt.

Widzisz różnice? Przy drugim zdjęciu wybrałem inną linię, która określiła mi nowy kierunek pogrubienia. Podobnie możemy robić w starszych wersja SOLIDWORKS, kiedy tworzymy standardowe Wyciągnięcie/Dodania bazy. Tak jak pisałem na samym początku możesz użyć różnych elementów do zdefiniowania kierunku.