Sposoby zamknięcia sesji SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Sposoby zamknięcia sesji SOLIDWORKS

Istnieją trzy przypadki, które prowadzą do zamknięcia SOLIDWORKS.

Trzy sposoby zamknięcia sesji SOLIDWORKS:

  • Normalne zamknięcie sesji
  • Zawieszenie się SOLIDWORKS
  • Zabicie sesji SOLIDWORKS

Normalne zamknięcie sesji

SOLIDWORKS zostaje prawidłowo zamknięty a ostatnia linijka pliku SOLIDWORKSPerformace.log ma wpis <F> (Finish).

1

Zawieszenie się aplikacji może być spowodowane

  • Błędami programu
  • Uszkodzonymi plikami danych
  • Ustawieniami/ konfiguracją systemu operacyjnego i komputera

2

Zawieszenie SOLIDWORKS spowodowane błędami oprogramowania i uszkodzonymi plikami można odtworzyć na wielu komputerach, stosując ten sam schemat działania – pracy.

Problemy związane z konfiguracją systemu operacyjnego i komputera można odtworzyć tylko na tym stanowisku lub grupie komputerów z tymi samymi ustawieniami.

3

Do zapisu procedury błędu i związanych z nim plików służy SOLIDWORKS Rx.

W sytuacji kiedy błąd jest odtwarzalny trafia on do Działu Rozwoju SOLIDWORKS.

W przypadku zawieszenia się, ostatnia linijka pliku SOLIDWORKSPerformace.log ma wpis <AT> (Abnormal Terminate).

4

Zabicie sesji

Kiedy system Windows monituje brak odpowiedzi ze strony aplikacji zdarzenie błędu zapisywane jest w Dzienniku zdarzeń.

5

Przed ponownym uruchomieniem SOLIDWORKS Użytkownik powinien uruchomić SOLIDWORKS Rx i bez nagrywania filmu zebrać wszystkie pliki skojarzone z tym wydarzeniem.

Takie błędy są trudne do zdiagnozowania, a najczęściej związane są z Dodatkami, uszkodzonymi plikami czy konfiguracją systemową.

6

Nadmienić należy, że okienko takie często może wprowadzać Użytkownika w błąd sugerując, że SOLIDWORSK zawiesił się, podczas gdy przelicza on przebudowy modelu.

Po zabiciu sesji ostatnia linijka pliku SOLIDWORKSPerformace.log nie zawiera wpisu <F> czy <AT>.