SOLIDWORKS – Operacje wyciągnięcie i wycięcie przez obrót

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Operacje wyciągnięcie i wycięcie przez obrót

Operacje obrotu należą do jednych z podstawowych narzędzi w SOLIDWORKS. Są bardzo często wykorzystywane w trakcie projektowania. Do operacji wykorzystujących obrót do stworzenia geometrii zaliczamy:

  • Dodanie/baza przez obrót
  • Wycięcie przez obrót

O tym w jaki sposób korzystać w operacji Dodanie/baza przez obrót oraz Wycięcie przez obrót dowiesz się z poniższego filmu.