ABC tabeli grubości w arkuszu blachy SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

ABC tabeli grubości w arkuszu blachy SOLIDWORKS

Wykorzystywanie tabeli grubości w modelowaniu części z arkusza blachy daje dużą oszczędność czasu i pozwala uniknąć błędów jakie można popełnić, gdy dla materiału modelu należy wybrać odpowiednią grubość blachy, promień i kąt zgięcia oraz wartość naddatku materiału. Dlatego, też warto poświęcić trochę więcej czasu na stworzenie prawidłowych tabel grubości, aby część wykonana przez prasy krawędziowe odpowiadała w 100% temu co konstruktor zaprojektował w SOLIDWORKS. W tym celu polecam użyć domyślnych tabel otrzymanych po zainstalowaniu SOLIDWORKS, należy je edytować i wprowadzić odpowiednie wartości parametrów szczególnie „Współczynnika K” , „Naddatku materiału” i „Ubytku materiału”, aby rozwinięcie blachy było prawidłowe. Więcej informacji o tych trzech parametrach i jaki mają wpływ na rozmiar rozwiniętego arkusza blachy można przeczytać w artykule „Parametry rozwinięcia blachy w SOLIDWORKS”

Parametry rozwinięcia blachy w SOLIDWORKS

Domyślne tabele grubości wykonane przez SOLIDOWRKS znajdują się w lokalizacji: Folder instalacyjny\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\polish\Sheet metal Gauge Tables . Są to tabele przykładowe, aby Użytkownik mógł wykorzystać do stworzenia swoich, z odpowiednio dostosowanymi parametrami dla posiadanych pras krawędziowych.

2019-03-17_18h37_12

Rys. 1. Tabele grubości dostępne w folderze „Sheetmetal Bend Tables”

W powyższym katalogu znajdują się dwa typy tabel (Rys. 1):

1. Proste (Rys.2).

2019-03-17_20h29_51
Rys.2. Przykład tabeli grubości typu prostego.

Podczas tworzenia powyższej tabeli należy pamiętać:

 • Opisy użyte w tabeli mają być w takim samym języku jaki jest ustawiony w SOLIDWORKS.
 • Tylko dla jednej wartości parametru „Współczynnik K” można określić wartości grubości i dostępne promienie zgięcia, dla innych trzeba stworzyć kolejne pliki Excel z tabelą.
 • Jednostki mogą być milimetrami lub calami (inch).
 • Jako separator wartości promieni zgięcia należy użyć średników (;).
 • Jakie i w jaki sposób zostaną użyte informacje z tabeli przedstawia rysunek 3.

2019-03-17_21h54_33

Rys. 3. Informacje z tabeli, które zostaną pobrane przez SOLIDWORKS.

2. Kombinacja tabeli grubości/tabeli zgięć – hybryda (Rys. 4).

2019-03-17_23h28_03

Rys. 4. Przykład tabeli grubości typu hybrydowego.

Podczas tworzenia tabeli grubości hybrydowej należy pamiętać, że:

 • Opisy użyte w tabeli mają być w takim samym języku jaki jest ustawiony w SOLIDWORKS.
 • W typie zgięcia można wybrać jeden z trzech parametrów: „Współczynnik K”, „Naddatek materiału” i „Ubytek materiału”.
 • Do wyboru są jednostki: milimetry, centymetry, metry, stopy i cale.
 • 0 <= Kąt <=180 jest to zakres kątowy zgięcia w stopniach, z którego można wybrać wartości kątów do zdefiniowania w tabeli, jeśli kąt zgięcia trafi pomiędzy podane kąty to oprogramowanie dokona interpolacji wartości, aby obliczyć wartość wybranego typu naddatku materiału.
 • W tabelach grubości, wartość promieni i kątów mogą się różnić, ale wartości grubości, kątów i promieni muszą występować w kolejności rosnącej (Rys. 5).

2019-03-18_01h22_24

Rys. 5. Pokazanie jakie różnice mogą występować pomiędzy poszczególnymi tabelami grubości.

 • Pomiędzy tabelami grubości może występować max. 9 pustych wierszy (Rys. 6).

2019-03-18_02h16_49

Rys. 6. Maksymalna ilość pustych wierszy jaka może występować pomiędzy tabelami.

 • Jakie i w jaki sposób zostaną użyte informacje z tabeli hybrydowej przedstawia rysunek 7. W zależności jaki ma być kąt zgięcia dla wartości promienia i grubości równych 1 mm będzie pobrana odpowiednia wartość współczynnika K.

2019-03-18_01h41_38

Rys. 7. Informacje z tabeli hybrydowej, które zostaną pobrane przez SOLIDWORKS.

Użycie dostosowanej tabeli grubości wiąże się z zaznaczeniem „Użyj tabeli grubości” oraz wybraniem odpowiedniej tabeli (Rys.8).

Rys. 8. Użycie tabeli grubości.

Gdy dokonamy zmian w parametrach tabeli grubości, które zostały już wykorzystane w części to wtedy należy usunąć tabelę (Rys. 9) z modelu i znowu wskazać oraz zatwierdzić zmienioną tabelę.

Rys. 9. Usunięcie tabeli grubości.

UWAGI:

1. W przypadku, jeśli korzystamy jednocześnie z tabeli grubości, która posiada parametr naddatku materiału oraz z tabeli zgięć (Link do artykułu o tabelach zgięć) (Rys. 10), to długość rozwinięcia będzie liczona według parametru w tabeli zgięć.

Rys. 10. Jednoczesne korzystanie z tabeli grubości i zgięć.

2. Mając zdefiniowane tabele grubości w „Opcje systemu” należy wskazać lokalizację plików (Rys. 11), aby nie trzeba było za każdym razem szukać tabel w systemie.

Rys. 11. Wskazania lokalizacji tabel grubości i zgięć.

Lokalizacja plików raczej powinna być inna niż pliki SOLIDWORKS, ponieważ możemy mieć problem z zapisem zmian pliku tabeli ze względu na ograniczone uprawnienia Użytkownika dla folderu (Rys. 12). Oczywiście Administrator może nadać nam takie uprawnienia.

Rys. 12. Zmiana uprawnień folderu.

Jak już nam się uda zapisać jakikolwiek plik w lokalizacji SOLIDWORKS, trzeba pamiętać, że w przypadku odinstalowania programu, pliki zostaną usunięte, jeśli ich nie przeniesiemy.