Autor: Michał Minkina

Inżynier wsparcia technicznego CAD/PDM | SOLIDEXPERT

Tworzenie nowego przycisku makra w SOLIDWORKS

Tworzenie nowego przycisku makra w SOLIDWORKS

Makra są to skrypty, które wykonują automatycznie zaprogramowane w nim operacje w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Makra mogą być wygenerowane przez SOLIDWO...