Ustawienia szkicu w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Ustawienia szkicu w SOLIDWORKS

Zawsze wydaje mi się, że większość użytkowników nie zagłębia się w ustawienia szkicu SOLIDWORKS. Istnieje kilka ustawień, które mógłbyś zmienić, aby nieco ułatwić sobie szkicowanie.

Ustawienia szkicu znajdziesz w menu Narzędzia-> Opcje ->Opcje systemu ->Szkic

AutomatycznIe obróć widok normalnie do płaszczyzny szkicu przy tworzeniu szkicu i edycji szkicu

Pierwszą opcją, na którą chciałbym zwrócić uwagę to Automatycznie obróć widok normalnie do płaszczyzny szkicu przy tworzeniu szkicu i edycji szkicu. Jest to oczywiste, ale pozwól mi spróbować wyjaśnić co w niej takiego niezwykłego. Po wyłączeniu tej opcji, gdy zrobisz szkic na ścianie lub płaszczyźnie, widok domyślnie nie przechodzi w Normalny. Musisz nacisnąć przycisk Normalny do widoku lub użyć klawiszu skrótu Ctrl+8. Przy włączonej opcji za każdym razem, gdy stworzysz nowy szkic LUB edytujesz szkic, Widok domyślnie zmieni się na Normalny. Oszczędza to kilka kroków i bardziej przyspiesza przepływ pracy.

Użyj całkowicie zdefiniowane szkice

Bardzo fajna opcja, która wymusza od nas, abyśmy całkowicie zdefiniowali szkice. Przydatne do nauki tworzenia podstawowych brył, dzięki czemu wyrobimy w sobie nawyk definiowania szkiców.

Działa w ten sposób, kiedy stworzymy szkic i nie będzie on zdefiniowany, podczas wyjścia ze szkicu pojawi się komunikat.

Będziesz musiał wrócić do szkicu i uzupełnić go o brakujące wymiary i relacje.

Wyświetlaj punkty

Dwie opcje, które muszą być włączone podczas szkicowania. A co jeśli je wyłączę?

Poniżej są dwa zdjęcia. Na górze opcja jest wyłączona, na dole włączona.

Chodzi o punkt środka, który jest oznaczony +.

Wyświetlaj punkty elementów będzie pokazywać nam krańcowe punkty. Bardzo często stosuje się je, aby zobaczyć wizualnie czy nasz szkic jest całkowicie zdefiniowany, a jeśli nie jest, to w którym miejscu.

Po lewej wyłączona opcja, a po prawej włączona.

Monituj o zamknięcie szkicu

Kiedy tworzymy kolejny szkic mając już kawałek naszego modelu i będzie on otwarty, to przy wykorzystaniu w operacji, SOLIDWORKS wyświetli komunikat, że jest on otwarty i czy chcemy zamknąć szkic brzegami modelu. Możemy wybrać kierunek domknięcia lub wybrać NIE, wtedy program uruchomi opcję Cienka ścianka i pogrubi nasz szkic o podaną wartość. To samo będzie kiedy wyłączymy tą opcje – od razu zostanie uruchomiona cienka ścianka.

Utwórz szkic na nowej części

Ta opcja pozwala, automatycznie utworzyć szkic na płaszczyźnie przedniej, zawsze kiedy tworzysz NOWĄ część.

Zastąp wymiary przez przeciągnięcie/przeniesienie

Kiedy wprowadzimy wymiar na naszym szkicu, to nie możemy zmieniać już długości elementu jeśli nie zmodyfikujemy wymiaru. Lecz kiedy włączymy tą funkcję pozwoli ona po wprowadzeniu wymiaru przeciągnąć nasz element, co spowoduje zmianę wprowadzonego wymiaru.

Również ta opcja jest dostępna: Narzędzia-> Ustawienia szkicu -> Zastąp wymiary przez przeciągnięcie/przeniesienie

Wyświetlaj płaszczyznę w cieniowaniu

Ta funkcja działa tylko kiedy edytujemy szkic – również kiedy w naszej części używamy stylu wyświetlania Cieniowanym z krawędziami lub Cieniowanym.

Długość linii mierzona pomiędzy wirtualnymi punktami przecięcia w 3D

Opcja polega na możliwości wprowadzania wymiaru automatycznie od wirtualnych punktów przecięcia w szkicu 3D. Bardzo przydatne kiedy modelujemy trasy rur.

3 opcje do splajnu

W jednym punkcie umówię ci 3 opcje dotyczącą szkicowania splajnu:

  • Domyślnie pokaż wielobok kontroli splajnu
  • Włącz uchwyty styczności i krzywizny splajnu,
  • Pokaż krzywą ograniczającą grzebienia krzywizny,

  1. Automatycznie pokazywane są krzywe wielomianu.
  2. Włączone są punkty sterowania, dzięki którym możemy sterować splajnem.

W trakcie rysowania splajnów możemy wyświetlić krzywe ograniczające w celu sprawdzenia zachowania się naszej krzywizny i ta opcja tylko i wyłącznie zamyka dodatkową linią te krzywe.

Skaluj szkic przy tworzeniu pierwszego wymiaru

Bardzo użyteczna funkcja, którą zawsze powinieneś mieć włączoną. Powoduje, że nie ważne jak duży lub mały szkic narysujesz, po wprowadzeniu pierwszego wymiaru cały szkic jest skalowany do wartości, którą wprowadziłeś.

Niestety nie działa kiedy wymiar zostanie wprowadzony i go zmienimy – program skaluje do pierwszej wartości jaka zostanie użyta.

Włącz regulacje numeryczną na ekranie przy tworzeniu elementu

Moja ulubiona opcja, która mi się podoba, jest nieco bardziej złożona, ponieważ muszę też wybrać drugą opcję.

Zaznacz Włącz regulację numeryczną na ekranie przy tworzeniu elementu, a otrzymasz coś takiego:

Pozwala to zobaczyć, jak długa jest Twoja linia, ale jeśli wpiszesz wartość 80, spowoduje to, że linia będzie długa na 80 jednostek w zależności od jednostek dokumentu, ale nie wstawi Ci wymiaru. Tutaj pojawia się druga opcja Utwórz wymiar tylko po wprowadzeniu wartości. Kiedy wpiszesz 80, da Ci linię o długości 80 jednostek i zwymiaruje ją. Zauważ, że możesz kontynuować szkicowanie lub nacisnąć Esc, aby wyłączyć polecenie. To oszczędza sporo kliknięć myszką i czasu.

Jeśli nie wprowadzisz wartości i klikniesz, nie zostanie dodany żaden wymiar i będziesz musiał wrócić później, aby w pełni zdefiniować ją za pomocą relacji lub innego wymiaru.

Ważne, aby nie poruszyć myszą podczas wpisywania wartości, ponieważ linia i wartość są nadal bardzo wrażliwe na ruch. Zdejmuj rękę z myszy i tą samą ręką wpisuj wartość, gdy kierunek linii jest w prawidłowej pozycji. Ta metoda działa całkiem dobrze z użytkownikami, którzy zapoznają się z tą nową opcją. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę to, to że są myszy przewodowe, a co skutkuje tym, że po zdjęciu ręki z myszy, kabel może lekko popchnąć mysz. To wymaga trochę praktyki, ale daj tej opcji szansę i sprawdź, czy poprawi to Twoje szkicowanie w SOLIDWORKS .

UWAGA: Opcje te nie są dostępne dla elementów szkicu szczeliny.