Chcesz uniknąć drogich kolizji i przestojów maszyny CNC…EUREKA!

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Chcesz uniknąć drogich kolizji i przestojów maszyny CNC…EUREKA!

Symulacja obróbki skrawaniem jest niezbędnym krokiem pomiędzy wygenerowaniem programu NC, a uruchomieniem go na fizycznej maszynie numerycznej. Każde oprogramowanie klasy CAM posiada mniej lub bardziej rozwinięty moduł symulacji. Takie symulatory pozwalają na przetestowanie i weryfikację ścieżki narzędzia utworzonej bezpośrednio w oprogramowaniu np. CAMWorks, którego używamy między innymi w naszym Centrum Obróbki CNC w Rzeszowie.

eureka1

Należy jednak pamiętać, że wszystkie symulacje w programach typu CAM weryfikują ścieżkę przed etapem przetworzenia przez postprocesor, dlatego też nie jest to pełna symulacja. Sprawdza ona jedynie współrzędne punktu charakterystycznego narzędzia, co nie daje pełnego obrazu ruchów maszyny w trakcie wykonywania programu.

Jedynym sposobem na pełną weryfikację programu sterującego obrabiarką numeryczną jest symulacja G-kodu, który został wygenerowany przy pomocy postprocesora dla odpowiedniej maszyny. Aby symulacja była wiarygodna, musi spełnić kilka warunków:

  1. Sterowanie wirtualnej maszyny musi zgadzać się ze sterowaniem jej realnego odpowiednika,
  2. Modele 3D maszyny zamieszczone w symulatorze muszą być wiernym odwzorowaniem rzeczywistości,
  3. Kinematyka maszyny wirtualnej i realnej muszą być identyczne,
  4. Obszar przestrzeni roboczej w obu przypadkach musi być identyczny.

Kiedy te wszystkie kryteria zostaną spełnione, wtedy możemy powiedzieć, że cała ścieżka narzędzia została poprawnie sprawdzona. Do takiej symulacji potrzebujemy odpowiedniego programu. Na wprost tym oczekiwaniom wychodzi program Eureka Virtual Machining. Oprogramowanie Eureka spełnia wszystkie założenia pełnej symulacji programów NC. Daje ono nieograniczone możliwości tworzenia maszyn, dzięki czemu można uzyskać odwzorowanie każdego realnego modelu obrabiarki. Program może symulować maszyny o dowolnej ilości osi sterowanych numerycznie w dowolnym układzie kinematycznym. Brak powyższych ograniczeń pozwala na tworzenie standardowych maszyn dostępnych na rynku, ale także tych produkowanych na zamówienie, których kinematyka oraz gabaryt są niestandardowe.

eureka3

Obrabiarki numeryczne i ich osprzęt oraz narzędzia są kosztownymi elementami produkcyjnymi, dlatego też ich ochrona jest priorytetem dla firm, które inwestują w tę gałąź wytwarzania. Program Eureka daje taką ochronę oraz minimalizuje wpływ błędu ludzkiego będącego najczęstszą przyczyną kolizji na maszynie numerycznej. Kolizja pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje generujące koszty związane z naprawą uszkodzonych elementów, a także te związane z przestojem maszyny, co niejednokrotnie jest bardzo dotkliwe dla firmy pod względem finansowym. Koszty uszkodzonych elementów, serwisu oraz przestoju obrabiarki są nieporównywalnie większe niż cena symulatora Eureka. Oczywiście nie jest to jedyna zaleta programu. Głównym plusem jest możliwość testowania programów w symulatorze dzięki czemu nie zajmujemy maszynowego czasu pracy. Testy programów mogą się odbywać w trakcie, gdy maszyna pracuje i zarabia. Eureka posiada wiele funkcji pozwalających na optymalizację procesu produkcyjnego. Jednym z nich jest możliwość porównania uzyskanego detalu z elementem docelowym. Mamy możliwość weryfikacji wyników w dowolnej skali, którą można skonfigurować zgodnie z potrzebami użytkownika. Należy również pamiętać o tym, że nadal jest to weryfikacja G-kodu a więc wyniki są rzeczywiste, a nie jak w symulatorach oprogramowania CAM, przypuszczalne. Kolejną zaletą Eureki jest możliwość edytowania G-kodu w trakcie symulacji. Pozwala to na poprawianie drobnych błędów związanych np. z dojazdami i odjazdami narzędzia, w momencie gdy zostały źle zadeklarowane w oprogramowaniu CAM, nie trzeba ponownie generować programu, przez co oszczędzamy czas.

W takiej sytuacji Eureka jest idealnym rozwiązaniem na uniknięcie problemów tego typu. To właśnie powoduje, że oprogramowanie to bardzo prężnie wchodzi na rynek wytwarzania na świecie.

eureka4