Jak dodać więcej właściwości do standardowej listy właściwości dostosowanych SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Jak dodać więcej właściwości do standardowej listy właściwości dostosowanych SOLIDWORKS

Standardowa lista właściwości dostosowanych SOLIDWORKS, która jest dołączona do SOLIDWORKS, jest przyzwoita i zaspokaja większość potrzeb, ale co jeśli chcesz więcej?

Istnieje rozwiązanie, które występuje w dwóch formach. Pierwszy jest dość prosty: w polu „Nazwa właściwości” u dołu swojej i tak już świetnej listy kliknij pole i zacznij pisać, co chcesz dodać. Jest to proste, ale monotonne i bardzo łatwo popełnić błąd podczas wpisywania.

Edycja domyślnej listy właściwości dostosowanych

Możemy edytować tę listę, zagłębiając się w pliki systemu i dodając właściwości do pliku tekstowego. Znalezienie tego pliku tekstowego to połowa sukcesu. W standardowej instalacji SOLIDWORKS typowa lokalizacja pliku tekstowego Właściwości dostosowanych to:

C: \ ProgramData \ SOLIDWORKS \ SOLIDWORKS 20XX \ lang \ polish \ properties.txt

Wystarczy otworzyć ten plik zwykłym notatnikiem i zmodyfikować wszystkie właściwości – możemy usnąć niepotrzebne lub dodać nasze indywidualne. Wtedy będą one dostępny z menu rozwijalnego w programie.

Udostępnianie właściwości dostosowanych innym użytkownikom

Plik tekstowy Lista właściwości dostosowanych SOLIDWORKS może być udostępniany innym użytkownikom przez serwer. Aby udostępnić plik innym osobom, musisz zastąpić istniejący plik tym plikiem.

W menu Opcje -> Opcje systemu -> Lokalizacja pliku -> Pliki dostosowanych właściwości i kliknij Usuń, aby odrzucić bieżącą lokalizację pliku.

Kliknij Dodaj, aby wskazać nową lokalizację na serwerze.

Może istnieć tylko jedna ścieżka do właściwości.

Dziękuje za zapoznanie się z instrukcją dodawania kolejnych właściwości do standardowej listy właściwości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więc o Właściwościach zobacz koniecznie inne artykuły:

SOLIDWORKS – Generator karty właściwości

Podpinanie właściwości dostosowanych do równań i wymiarów w SOLIDWORKS – poznaj korzyści

SW Custom Properties – hurtowa modyfikacja właściwości dostosowanych plików SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PDM: Przypisywanie właściwości do karty danych rysunku

SOLIDWORKS: przypisywanie właściwości części lub złożenia do rysunku

Kopiowanie właściwości dostosowanych między dokumentami!