Okno logowania SOLIDWORKS PDM podczas pisania nowej wiadomości w Outlook 2016

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Okno logowania SOLIDWORKS PDM podczas pisania nowej wiadomości w Outlook 2016

Jeśli jesteś użytkownikiem Microsoft Outlook 2016, a nie zawsze jesteś zalogowany do przechowalni PDM, możesz się spotkać z wyskakującym oknem logowania do przechowalni PDM podczas pisania nowej wiadomości.

OKNO1

Winnym są ostatnio używane elementy, gdzie są zapamiętywane ścieżki do plików zapisywanych m.in. w przechowywalni PDM.

OKNO2

Celem pozbycia się wyskakującego okna logowania podczas pisania nowej wiadomości w Outlook 2016 jest modyfikacja ilości przetrzymywanych pozycji na liście ostatnio używanych elementów w programie pocztowym do wartości 0.

Modyfikacja ilości zapamiętanych ostatnio używanych elementów wymaga zmian w rejestrze Windows. Wszelkie modyfikacje w rejestrze Windows są wykonywane na własną odpowiedzialność oraz powinny być wprowadzone przez osobę zaznajomioną ze strukturą rejestru.

  1. Należy otworzyć rejestr Widnows – w menu Start wpisać „regedit”.
  2. Odnaleźć ścieżkę HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\Mail

Jeśli brakuje klucza „Mail” należy go utworzyć.

  1. W kluczu „Mail” należy utworzyć nową wartość DWORD (32-bitową) oraz nazwać ją „MaxAttachmentMenuItems”

OKNO3

OKNO4

  1. Edycja danych tej wartości spowoduje określenie maksymalnej ilości zapamiętanych ostatnio użytych elementów. Jeśli chcemy się całkowicie pozbyć wyskakującego okna logowania, należy wprowadzić wartość 0. Będzie to jednak skutkowało całkowitym usunięciem listy ostatnio używanych elementów. Jeśli wprowadzimy inną wartość, np. 5, wtedy na liście będzie widocznych tylko 5 ostatnio użytych elementów.

OKNO5 OKNO6