Tworzenie Planu Operacji w SOLIDOWRKS CAM – automatyzacja pracy

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Tworzenie Planu Operacji w SOLIDOWRKS CAM – automatyzacja pracy

W programie SOLIDWORKS CAM mamy możliwość automatycznego wykrywania własności, jak również tworzenia ich „ręcznie”. Do każdej własności program przypisuje automatycznie lub z pomocą użytkownika odpowiednią strategię, do której są przypisane konkretne operacje obróbcze. Z kolei te operacje posiadają parametry, które możemy w szerokim zakresie modyfikować. Aby nie robić tego za każdym razem, użytkownik ma możliwość zapisania operacji ze swoimi parametrami i użycia ich jako domyślnych do strategii również utworzonych przez użytkownika. W tym celu zestaw operacji przypisanych do danej strategii możemy zapisać jako Plan Operacji, który to możemy wykorzystywać przy obróbce kolejnych części. Plan Operacji tworzony jest do konkretnego typu własności, posiada zestaw operacji oraz dostosowane parametry obróbcze (posuw, prędkość, rodzaj narzędzia, sposób obróbki, rodzaj wejścia w materiał, itd.). Tworzenie nowych Planów Operacji w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza tworzenie programu na wykonanie detali.