Ewolwentowy zarys zęba w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Ewolwentowy zarys zęba w SOLIDWORKS

Szkice konstrukcyjne

Zbudowanie koła zębatego wymaga znajomości podstaw ich geometrii. Poniżej przedstawiono podstawowe wymiary niezbędne do zaprojektowania koła zębatego.

Wartości średnic należy odczytać z odpowiednich normatyw.

Zarys ewolwentowy

Funkcja ewolwentowa wyraża się w poniższych zależnościach:

ewolwenty2

gdzie R jest promieniem okręgu zasadniczego.

Parametr ten należy zdefiniowany jako Zmienna globalna powołując się na wymiar średnicy okręgu zasadniczego.

ewolwenty 3

Wyrażenie na ewolwentę zaimplementować można dzięki Krzywej opartej na równaniu.

ewolwenty 4

Definiujemy równania parametryczne, w których powołujemy się na zmienną globalną R.

ewolwenty 5

Ewolwenta rozwijana jest z okręgu zasadniczego.

Kolejne etapy rysowania kształtu zęba

Szerokość zęba S definiujemy po okręgu tocznym.

ewolwenty 6

Łącząc środek łuku szerokości ze środkiem koła wyznaczamy linię symetrii zęba; tym samym mamy możliwość odbicia lustrzanego jednej strony zarysu zęba.

Uzyskujemy ewolwentowe zarysy obu stron zęba.

ewolwenty 7

Rysujemy stopy zęba łącząc liniami promieniowymi podstawy ewolwenty z okręgiem podstaw.

Jest to jednocześnie linia promieniowa między okręgiem podstaw a okręgiem zasadniczym.

 

ewolwenty 8

 

Kształt zęba wyznaczają: zarysy ewolwentowe, promieniowe odcinki stopy, okrąg podstaw i okrąg wierzchołków.

ewolwenty 9

Linia przyporu

SOLIDWORKS pozwala wykreślić schemat, który posłużyć może do analizy warunków współpracy uzębień.

Linia przyporu prowadzona jest przez kolejne Punkty przyporu, czyli miejsca zetknięcia zębów.

Kąt przyporu α mierzony jest między linią przyporu a styczną do okręgów tocznych.ewolwenty 10

 

Zalety
Główną cechą współpracy kół zębatych o zarysie ewolwentowym jest zachowanie stałego kierunku siły międzyzębnej w czasie pracy.