SOLIDWORKS Electrical – Wiązki kablowe

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Wiązki kablowe

Wiązka kablowa jest to zbiór zgrupowanych ze sobą połączeń kabli, przewodów, złączek czy też konektorów, których zadaniem jest rozprowadzenie zasilania oraz sygnałów między komponentami elektrycznymi. Wiązki we współczesnej technice odgrywają kluczową rolę w przemyśle elektrotechnicznym w szczególności w motoryzacji.

SOLIDWORKS Electrical umożliwia tworzenie wiązek zaczynając od zdefiniowania połączeń na schemacie i zgrupowanie ich w jedną wiązkę. Następnie program umożliwia wygenerowanie tras przewodów na modelu 3D, oraz najważniejsze w efekcie końcowym czyli wygenerowanie rysunku produkcyjnego wiązki z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów z modelu 3D.

Utworzenie wiązki – Electrical 2D

Pierwszym etapem tworzenia wiązki jest jej utworzenie w projekcie. W tym celu należy uruchomić polecenie „Wiązki” na zakładce projekt, a następnie dodać „Nowa wiązka”.

Gdy w projekcie jest już przygotowana nowa wiązka, należy dodać do niej odpowiednie komponenty, które będą stanowiły wiązkę. W tym celu należy zaznaczyć właściwe fragmenty ze schematu i klikając prawym przyciskiem myszy na zaznaczenie, wybrać polecenie „Dodaj/usuń z wiązki…”.

 

Gdy uruchomi się polecenie „Dodaj/usuń z wiązki” wystarczy zaznaczyć opcje „Dodaj do wiązki” i po akceptacji wskazać wiązkę, do której zostaną dodane zaznaczone elementy ze schematu.

Wyznaczenie trasy wiązki – Electrical 3D

SOLIDWORKS Electrical 3D umożliwia wyznaczanie trasy wiązek dzięki wcześniej zdefiniowanym połączeniom na schemacie. Wygenerowanie trasy odbywa się automatycznie, podobnie jak aktualizacja rzeczywistych wymiarów długości przewodów między połączeniami wiązki.

Poniższa ilustracja przedstawia wcześniej przygotowane złożenie, w którym zostały dodane komponenty elektryczne wiązki:

  1. Złącze 3 piny
  2. Konektor płaski żeński
  3. Konektor płaski żeński
  4. Końcówka oczkowa

W celu wykonania połączeń, należy uruchomić polecenie „Wyznacz trasę wiązek”, a następnie zaakceptować.

W wyniku operacji, trasa wiązki została wyznaczona zgodnie ze zdefiniowanymi połączeniami na schemacie 2D. Trasa przebiega przez uchwyty dzięki wyznaczonej wcześniej ścieżce, która wyznacza przebieg trasy wiązki.

Rysunek wiązki

Gdy trasa wiązki została już wyznaczona, możliwe jest przygotowanie rysunku produkcyjnego danej wiązki. W tym celu należy uruchomić w osobnym dokumencie złożenie dodanej wiązki i dokonać spłaszczenia trasy, aby rysunek zawierał precyzyjnie określone adnotacje wymiarów. Operacja „Spłaszcz trasę” znajduje się w zakładce „Elektryka”. Po uruchomieniu polecenia należy wskazać segment szkicu trasy, według którego wiązka zostanie spłaszczona.

Po zatwierdzeniu operacji wiązka zostaje spłaszczona tak jak przedstawia poniższa ilustracja. Żeby wykonać rysunek wiązki wystarczy uruchomić polecenie „Utwórz rysunek”, które znajduje się na zakładce „Elektryka”.

Do rysunku wiązki automatycznie dodane zostają adnotacje i tabele, w których można dowolnie sterować wyświetlanymi wartościami. Na poniższej ilustracji tabele zawierają informację o wymiarach i połączeniach od-do dla wszystkich przewodów w wiązce oraz informację o wykorzystanych materiałach w wiązce i automatycznie obliczoną długość całkowitą każdego z przewodów.

Gotowy rysunek można eksportować do projektu wybierając funkcję „Utwórz rysunek projektu” znajdujący się na zakładce „SOLIDWORKS Electrical Drawing”.

Rysunek dodany do projektu jest wyświetlany w drzewie dokumentów i może zostać wyeksportowany tak jak każdy inny dokument w projekcie.

Tabele znajdujące się na rysunku wiązki można dowolnie modyfikować i zapisać jako szablon w celu ich ponownego użycia, bez konieczności ponownych ustawień. Warto również pamiętać o wyłączeniu wyświetlania formatu arkusza jeszcze przed dodaniem rysunku do projektu. Wówczas rysunek po dodaniu do SOLIDWORKS Electrical będzie zawierał zdefiniowany w projekcie format arkusza, dzięki czemu projekt elektryczny zachowa jednolitość dokumentów.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: pomoc@solidexpert.com.