„Szybkie wyszukiwanie” w SOLIDWORKS PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

„Szybkie wyszukiwanie” w SOLIDWORKS PDM

W wersji programu SOLIDWORKS PDM 2020 została wprowadzona nowa funkcjonalność implementująca tzw. szybkie wyszukiwanie bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows. Niniejszy artykuł został podzielony na kilka obszarów:

  • Informacji dotyczącej konfiguracji szybkiego wyszukiwania
  • Informacji dotyczącej sposobu korzystania z szybkiego wyszukiwania
  • Informacji dotyczącej wykorzystania operatorów podczas wyszukiwania

Konfiguracja szybkiego wyszukiwania

Konfigurację należy zacząć, od uruchomienia Administracji PDM oraz zalogowania się do niej użytkownikiem z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi, np. jako admin PDM. Następnie należy rozwinąć zakładkę Listy i prawym przyciskiem myszy kliknąć na Listy zmiennych szybkiego wyszukiwania i wybrać Nowa lista.

Po wybraniu nowej listy, zostanie wyświetlony panel konfiguracyjny, w którym możemy zdefiniować, po których zmiennych wykorzystywanych w przechowalni PDM będziemy wyszukiwać w Eksploratorze Windows.

Dla jednej listy szybkiego wyszukiwania możemy dodać maksymalnie pięć ziemnych. Po dodaniu zmiennej mamy możliwość edytowania nazwy wyświetlanej w Eksploratorze Windows, która może być dla nas czytelniejsza w porównaniu do nazwy zmiennej PDMowej.

Po zdefiniowaniu zmiennych szybkiego wyszukiwania, w panelu możemy nadać uprawnienia użytkownikom, bądź grupom użytkowników, którzy będą korzystać z listy szybkiego wyszukiwania. Dla każdej grupy, możemy skonfigurować dedykowaną listę szybkiego wyszukiwania, która będzie używać innych zmiennych.

Kolejnym krokiem jest ustawienie kolumn dla wyników szybkiego wyszukiwania. W tym celu, w panelu Administracji PDM, należy rozwinąć Kolumny i utworzyć nowy zbiór Kolumny wyników szybkiego wyszukiwania.

W oknie dodajemy zmienne lub właściwości pliku (nazwa, wyewidencjonowany przez, itd.), które mają być wyświetlone w wynikach wyszukiwania. W podglądzie mamy możliwość ustawienia szerokości kolumn, które zostaną przedstawione w wynikach wyszukiwania.

Gdy kolumny zostaną już zdefiniowane, przechodzimy na kolejną zakładkę karty – Uprawnienia, w której definiujemy uprawnienia dla użytkowników lub poszczególnych grup użytkowników.

Po skonfigurowaniu szybkiego wyszukiwania oraz kolumn, możemy przejść do Eksploratora Windows w przechowalni PDM i zweryfikować, czy wykonane przez nas modyfikacje są poprawne.

Weryfikacja poprawności konfiguracji

Po przeprowadzonej konfiguracji, kolejnym krokiem jest przetestowanie wprowadzonych zmian. W oknie szybkiego wyszukiwania rozwijamy okno oraz wybieramy po których zmiennych chcemy szukać, w jakiej lokalizacji oraz możemy określić w której wersji pliku. Następnie wpisujemy wartości w pole i zatwierdzamy.

W SOLIDWORKS PDM zostanie wyszczególniona lista plików, bądź folderów, oraz odpowiednie kolumny, które zdefiniowane zostały przez nas w Administracji PDM.

Operatory wyszukiwania w SOLIDOWRKS PDM

Z operatorów wyszukiwania w SOLIDWORKS PDM możemy korzystać dla szybkiego wyszukiwania, jak również korzystając z kart wyszukiwania. Istnieje kilka operatorów, z których możemy korzystać wyszukując dokumenty. Warto dodać, że operatory można łączyć ze sobą:

  • AND lub & – ogranicza wyniki wyszukiwania,
  • OR lub I – rozszerza wyniki wyszukiwania,
  • NOT lub ! – wyklucza konkretny wynik wyszukiwania.

Uwaga! W Eksploratorze Windows, wszystkich operatorów używamy wpisując z WIELKIEJ LITERY. Tekst wpisany z małej litery, będzie traktowany jako wyszukiwane słowa. Dodatkowo należy pamiętać, jeśli szukamy po dwóch zmiennych, MUSIMY wpisać na samym początku symbol dwukropku „:”. Można również użyć operatora przed dwukropkiem – OR: , AND:, NOT:.

Poniżej przedstawiono kilka zastosowań oraz sposobów wyszukiwania z użyciem operatorów:

Zapytanie: 2020

Przeszukaj dokumenty w bieżącym folderze i podfolderach, które zawierają wartość 2020 w zmiennej Zapisano w wersji SOLIDWORKS.

Zapytanie: 2020 OR 2019 lub OR: 2020 2019

Przeszukaj dokumenty w bieżącym folderze i podfolderach, które zawierają wartość 2020 lub 2019 w zmiennej Zapisano w wersji SOLIDWORKS.

Zapytanie: :SW AND SOLIDEXPERT NOT A

Przeszukaj dokumenty w bieżącym folderze i podfolderach, które zawierają w wybranych zmiennych dwie wartości 2020 oraz SOLIDEXPERT i nie zawierają A.

Zapytanie: :.SLDPRT OR AM PM

Przeszukaj dokumenty w bieżącym folderze i podfolderach, które zawierają w wybranych zmiennych (w tym w nazwie pliku) dwie wartości .SLDPRT oraz AM PM.

Przydatne linki:

SOLIDWORKS PDM Konfiguracja i zastosowanie kart wyszukiwania
Używanie funkcji szybkiego wyszukiwania