SOLIDWORKS Electrical – Skróty klawiaturowe

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Skróty klawiaturowe

Każdy użytkownik oprogramowania SOLIDWORKS Electrical powinien znać podstawowe skróty klawiszowe oraz potrafić je dostosować do własnych przyzwyczajeń. Korzystanie ze skrótów klawiaturowych umożliwia oszczędność naszego czasu pracy, a co za tym idzie zwiększamy własną produktywność.

Domyślne skróty klawiaturowe

Po zainstalowaniu oprogramowania mamy wstępnie skonfigurowaną niewielką część dostępnych skrótów klawiaturowych. Lista domyślnych skrótów znajduje się w poniższej tabeli:

Plik Zapisz Crtl+S
Zapisz jako Crtl+Shift+S
Nowy Crtl+N
Otwórz Crtl+O
Nowy Crtl+W
Otwórz Crtl+P
Nowy F1
Edycja Wytnij Shift+Del
Crtl+X
Kopiuj Crtl+C
Crtl+Ins
Kopiuj z punktem wstawienia Crtl+Shift+C
Wklej Crtl+V
Shift+Ins
Wklej specjalnie Crtl+Shift+V
Zaznacz wszystko Crtl+A
Wykonaj ostatnie polecenie Crtl+R
Widok Zakres rysunku F
Crtl+E
Siatka F7
Tryb ortogonalny F8
Przyciąganie F9
Grubość linii F10
Przyciąganie obiektów F11
Rysunek Hiperłącze Crtl+K
Inwersja fazy Spacja
Zaginanie przewodów podczas rysowania C

 

Tabela przedstawia podstawowe i określone skróty w aplikacji. Program nie ogranicza nas jeśli chodzi o możliwość modyfikowania już zdefiniowanych skrótów.

Tworzenie własnych skrótów klawiszowych

Korzystając często z tych samych funkcjonalności w programie, warto dostosować sobie odpowiedni skrót klawiszowy pod daną funkcję i wywoływać ją wybranym klawiszem zamiast wykonywać niepotrzebne kliknięcia i ruchy myszką.

Jak to zrobić?

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę oprogramowania w prawym górnym rogu i wybieramy „Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp…”

2. Przechodzimy na zakładkę „Klawiatura”

3. Zaznaczamy kategorię oraz odpowiednie polecenie, którego dotyczy nowy skrót. Następnie wpisujemy nowy klawisz skrótu w okienku „Naciśnij nowy klawisz skrótu:” i zatwierdzamy przyciskiem „Przypisz”.

UWAGA! Aby móc konfigurować skróty klawiaturowe np. dla kategorii „Schematy” należy mieć uruchomiony projekt oraz jeden ze schematów.

Skróty klawiszowe w codziennej pracy są niezastąpionym narzędziem. Zachęcam do korzystania i dostosowywania skrótów tak, aby usprawnić własne działania i poprawić swój komfort pracy.