SOLIDWORKS PDM – wyszukiwanie plików lokalnych

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – wyszukiwanie plików lokalnych

SOLIDWORKS PDM  2017 została wprowadzona nowa funkcjonalność pozwalająca przeszukanie przechowalni w celu odnalezienia plików lokalnych. Pliki lokalne są plikami, które istnieją w lokalnych widoku przechowalni, ale nigdy nie zostały dodane do przechowalni (czyli nie są jeszcze w stanie prywatnym).

Funkcjonalność ta jest wywoływana z menu spod prawego przycisku myszy, w związku z tym może być skonfigurowana w ustawieniach użytkownika i/lub grupy z poziomu Administracji PDM.

1

Narzędzie to przeszukuje wskazany folder oraz wszystkie jego podfoldery.

2

Pliki lokalne mogą znaleźć się w lokalnym widoku przechowalni, jeżeli:

  • Plik został utworzony lub skopiowany do przechowalni podczas pracy offline,
  • W przypadku utraty (również tymczasowej) połączenia z serwerem bazy danych, w związku z czym pliki nie zostały automatyczne dodane do przechowalni PDM

3