Obszar obejmowania i pominięcia w SOLIDWORKS CAM/CAMWorks

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Obszar obejmowania i pominięcia w SOLIDWORKS CAM/CAMWorks

Zawartość obszaru i Pominięcie obszaru to funkcje SOLIDWORKS CAM oraz CAMWorks, które wpływają na wygenerowane ścieżki narzędzia. Za pomocą Pominięcia obszaru wyłączamy zaznaczony obszar będący np. szkicem, z generowania ścieżek. Możemy tę operację użyć np. do ograniczenia wyliczania ścieżek, w miejscu gdzie będzie uchwyt obróbkowy.

Analogicznie działa Zawartość obszaru. Musimy wskazać  obszar (np. szkic lub wygenerować go z krawędzi detalu), w obrębie którego narzędzie ma się przemieszczać, zbierając materiał.

Zapraszamy na materiał prezentujący powyższe funkcjonalności.