SOLIDWORKS Simulation – Automatyczna konwersja elementów Toolbox na złącza

HomeRozwiązaniaObliczenia

SOLIDWORKS Simulation – Automatyczna konwersja elementów Toolbox na złącza

Biblioteka znormalizowanych części Toolbox to bardzo przydatne narzędzie w programie SOLIDWORKS. Pozwala na przyspieszenie pracy w zakresie modelowania złożeń, a także może odciążyć zasoby pamięciowe, ze względu na sposób zapisywania i przechowywania ich w bazie danych.

Nie każdy jednak wie, że biblioteka ta, może zostać wykorzystana również w pakiecie obliczeniowym SOLIDWORKS Simulation. W tym artykule pokażę opcję konwersji elementów Toolbox na złącza w dodatku Simulation.

Do naszych rozważań, weźmiemy przykład wspornika, mocowanego dwoma śrubami do płyty.

Jak widać powyżej, w naszym modelu brakuje śrub mocujących. Elementy te można dodać ręcznie do każdego otworu, a następnie spozycjonować je przy pomocy odpowiednich wiązań. My jednak posłużymy się opcją Seria otworów gdzie od razu zostaną utworzone łączniki Smart Fastener. Jak utworzyć taką operacje, dowiecie się z artykułu „Seria otworów w SOLIDWORKS„.

Mając gotowy model, możemy przejść do modułu symulacyjnego SOLIDWORKS Simulation. W drzewku operacji można zaobserwować, że każda śruba i nakrętka jest traktowana jako osobny element bryłowy. Nietrudno się domyślić, że sama dyskretyzacja modelu będzie czasochłonna ze względu na ilość komponentów. Ponadto, chcąc zbadać rzeczywistą wytrzymałość śruby na podstawie modelu bryłowego, należałoby dodatkowo zamodelować gwint. Przeprowadzenie takiej symulacji jest oczywiście bezsensowne, ze względu na stopień skomplikowania geometrii, jak również przewidywany czas obliczeń.

W tym przypadku śruby należy wykluczyć z analizy i ręcznie dodać złącza śrubowe w definicji Połączenia.

Musimy jednak pamiętać, że jeśli chcemy uwzględnić dane wytrzymałościowe, to musimy je wpisać ręcznie, podobnie jeśli chodzi o wartość napięcia wstępnego śruby.

Warto pamiętać, że mając stworzone otwory przy pomocy serii otworów nie musimy ręcznie wstawiać kolejnych złączy. Program zapyta nas czy chcemy wypełnić wszystkie otwory w serii.

Cała powyższa procedura dotyczy ręcznego tworzenia połączeń śrubowych w SOLIDWORKS Simulation. Po co jednak tracić czas jeśli można skorzystać z automatycznej konwersji elementów Toolbox na złącza śrubowe?

Dokonać tego można na 3 sposoby:

– na samym początku w definicji badania,

– w badaniu symulacji, klikając PPM na pozycję Połączenia,

– z górnego paska poleceń,

Uwaga!

Jeśli śruba łączy więcej niż 2 komponenty, konieczne jest zaznaczenie opcji Seria śrub w definicji złącza. Niezaznaczenie tej opcji powoduje, że komponent środkowy nie będzie uwzględniany dla śruby podczas obliczeń, co może skutkować komunikatem o niepowodzeniu symulacji lub rezultatem w postaci wysunięcia się tego komponentu, ponieważ nie będzie „przeszkody” w postaci śruby, która zablokuje jego ruch w otworze.

Biblioteka Toolbox to nie tylko duże ułatwienie i przyspieszenie pracy w kontekście modelowania 3D, ale również pozawala na automatyzację pracy w środowisku symulacyjnym i wyręcza nas w żmudnej pracy.