SOLIDWORKS Electrical – Tworzenie etykiet montażowych

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Tworzenie etykiet montażowych

Stosowanie etykiet montażowych w elektryce jest często używanym sposobem przedstawiania połączeń poszczególnych elementów. Używanie etykiet montażowych znacząco skraca czas montażu, napraw i modernizacji, ułatwiając pracownikowi szybką identyfikacje połączeń instalacji elektrycznych.
Artykuł przedstawia jak od podstaw stworzyć własną etykietę montażową oraz jak jej używać w projekcie.

Tworzenie etykiety dla złączki

1.  Nowy symbol

Aby utworzyć nową etykietę, należy uruchomić menadżer symboli znajdujący się na karcie biblioteka, następnie utworzyć nowy symbol, określić jego właściwości i zatwierdzić klikając ok.

2. Edycja symbolu i przygotowanie np. tabeli

Po zatwierdzeniu właściwości zostanie utworzony nowy symbol. Należy go otworzyć w celu edycji i rozpocząć przygotowanie etykiety. Na poniższym przykładzie przygotowana została tabela przy użyciu poleceń z karty rysunek.

3. Atrybuty

Kolejnym krokiem do przygotowania etykiety będzie dodanie odpowiednich atrybutów, jakie będą się wyświetlać po wstawieniu etykiety do projektu. Polecenie wstaw atrybuty znajduje się na karcie edytuj symbol.

Po wybraniu odpowiednich atrybutów do wstawienia i zatwierdzeniu OK, wyświetli się okno „Wstawianie atrybutów”. Ważne, aby podczas wstawiania tych samych atrybutów do kolejnych wierszy wskazywać kolejny numer dla punktu przyłączeniowego (0,1,2,3,4,5).

4. Wstawienie ilustracji

Opcjonalnie do etykiety można załączyć jakiś obraz, tak jak w poniższym przykładzie dodano ilustrację złącza. Opcja wstaw obraz znajduje się na karcie rysunek.

Symbol etykiety montażowej na tym etapie jest już gotowy. Wystarczy zapisać wprowadzone zmiany.

Dodanie etykiety montażowej do projektu

Aby wstawić etykietę montażową na schemat należy przejść na kartę schematy -> etykieta montażowa, a następnie wyszukać nowo dodaną etykietę w bibliotece klikając inny symbol.

Po wybraniu etykiety wystarczy wstawić ją we właściwym miejscu na schemacie i skojarzyć z odpowiednim komponentem ze schematu.

Na poniższym przykładzie etykieta została skojarzona ze złączką J1.

SOLIDWORKS Electrical umożliwia tworzenie etykiet o dowolnej charakterystyce. Przygotowaną etykietę montażową możemy w dowolnym momencie modyfikować, wystarczy odnaleźć ją w bibliotece i otworzyć w celu edycji.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco artykułów, które pojawiają się na naszym blogu technicznym https://solidmania.com