SOLIDWORKS Electrical – Twój pierwszy projekt 2D&3D

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Twój pierwszy projekt 2D&3D

Nowy użytkownik oprogramowania SOLIDWORKS Electrical często zastanawia się od czego zacząć, by jak najszybciej zrozumieć ideę pracy w module przeznaczonym do tworzenia schematów 2D – SOLIDWORKS Electrical Schematic, a następnie jak to się rozwija w Electrical 3D i jak wygląda współpraca działu mechanicznego z elektrycznym.

Jeszcze na etapie dokonywania wyboru oprogramowania, pojawia się konieczność przeprowadzenia testów w celu weryfikacji czy program będzie właściwy dla firmy i czy spełni nasze oczekiwania. Zdecydowanie ułatwieniem spełnienia powyższych potrzeb będzie wykonanie przykładowego projektu, który pozwoli łatwo i szybko zapoznać się z działaniem programu.

Program projektu

Projekt został opracowany w taki sposób, aby zapoznać się z głównymi funkcjami i kolejnymi etapami pracy w programie. W tym celu mamy określony plan pracy, który został przygotowany i rozpisany w szczegółowej instrukcji. Plan programu można przejrzeć w poniższym spisie treści.

Omówienie oprogramowania

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, warto zapoznać się z opisem oprogramowania zawartym w instrukcji, gdzie omówione zostały główne elementy projektu oraz interfejs użytkownika, które umożliwią odpowiednie ustawienie programu.

Electrical Schematic 2D

Pierwszą częścią projektu będzie wykonanie kompletnego schematu połączeń 2D, gdzie omówione zostaną podstawowe narzędzia wykorzystywane podczas pracy na różnych schematach. Będzie można zapoznać się z importem gotowych bibliotek aparatów do programu, wstawianiem symboli na schemat oraz przypisaniem części producenta, czy też wykonywaniem połączeń między komponentami.

SOLIDWORKS Electrical umożliwia tworzenie wiele rodzajów schematów. Powyższa ilustracja przedstawia fragment schematu uproszczonego, który obrazuje ogólną ideę połączenia komponentów danego projektu.

Electrical 3D

Drugą częścią tego projektu jest praca na złożeniu zawierającym komponenty elektryczne umieszczone w przestrzeni 3D. Oprogramowanie Electrical 3D na podstawie wykonanego wcześniej schematu 2D umożliwia wyznaczanie trasy przewodów, kabli czy też wiązek. Po ich utworzeniu znamy rzeczywiste długości ścieżek, a program na bieżąco aktualizuje bazę danych projektu.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical Schematic oraz Electrical 3D opiera się na jednej bazie danych projektu, dzięki czemu wymiana danych między modułami odbywa się w czasie rzeczywistym, dlatego praca nad jednym projektem korzystając z tych dwóch modułów jest tak łatwa.

W przeciwieństwie do SOLIDWORKS Electrical Schematic, program Electrical 3D wymaga licencji SOLIDWORKS CAD 3D, gdzie uruchamia się go w formie dodatkowego modułu.

Raporty

Podsumowaniem projektu będzie wygenerowanie różnego rodzaju raportów jak np. zestawienie użytych materiałów (BOM), lista przewodów i kabli z podanymi długościami czy też rysunek listwy zaciskowej.

Istnieje wiele domyślnych szablonów raportów do zastosowania w projekcie, ale program umożliwia również ich modyfikację pod indywidualne standardy.

Eksport projektu

Ostatnim etapem, jest wyeksportowanie projektu do pliku umożliwiającego łatwe przeglądanie i przygotowanie dokumentacji technicznej. Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical dzięki wbudowanemu narzędziu, umożliwia eksport projektu m.in. do „inteligentnego” pliku PDF, który pozwala na przemieszczanie się w tym samym dokumencie między różnymi komponentami i dokumentami za pomocą hiperłączy.

Eksportując projekt do pliku PDF, można zdefiniować parametry oraz informacje jakie zostaną zastosowane w dokumencie.

Materiały do testów

Jeśli jesteś zainteresowany testami oprogramowania SOLIDWORKS Electrical zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania licencji testowych oraz niezbędnych materiałów do powyższego projektu.

office@solidexpert.com | 12 626 06 00