SOLIDWORKS – Menedżer licencji SolidNetWork

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS – Menedżer licencji SolidNetWork

Informacje ogólne

SOLIDWORKS posiada dwa typy licencji: Stand-Alone (jednostanowiskowa) oraz SNL (SOLIDWORKS Network License; tzw. sieciowa, nazywana czasem pływającą).

Licencja SNL:

 • zarządzanie dostępnymi licencjami w ramach puli sieciowej będzie odbywało się w sposób automatyczny poprzez Managera Licencji Sieciowej
 • licencje będą płynnie przekazywane pomiędzy komputerami w miarę bieżących potrzeb
 • istnieje możliwość kontroli użycia licencji przez administratora
 • istnieje możliwość korzystania z licencji poza miejscem pracy dzięki funkcji wypożyczenia licencji
 • Manager Licencji Sieciowej zarządza zarówno samymi licencjami jak i funkcjonalnością pakietów SOLIDWORKS
 • firma zyskuje prawo do dodatkowych stanowisk domowych (HUL – Home User License)
 • upraszcza się kwestie zarządzania subskrypcją pod kątem finansowym (jeden numer seryjny, jeden termin końca subskrypcji dla wszystkich licencji)

Administracja serwera

Licencjonowanie sieciowe oparte jest na technologii Flex LM. W zakładce Administracja użytkownik ma możliwość aktywacji, transferu oraz modyfikacji licencji. Istnieje również możliwość wstrzymania pracy serwera, a także podglądu pliku logów.

 • Aktywacja/Transfer licencji – w celu aktywowania lub transferu licencji, należy wybrać polecenie „modyfikuj”, a następnie wybrać jedną z opcji. Do tej operacji będzie wymagane połączenie z Internetem. W czasie transferu licencja jest pobierana lub oddawana na serwer SOLIDWORKS
 • Serwer – w grupie poleceń „serwer licencji” użytkownik posiada możliwość wstrzymania pracy serwera, a także podglądu pliku logów
 • Zaawansowane opcje – tu użytkownik może ustawić sposób transferu licencji (poprzez aktywacje lub przy użyciu pliku licencji).

SNL_Administracja_serweraUżycie licencji

W tej zakładce Administrator ma możliwość podglądu aktualnie wykorzystanych licencji wg. serwera oraz typu licencji. Wyświetlane są takie informacje jak:

 • Użytkownik
 • Komputer
 • Wersja
 • Data rozpoczęcia pracy
 • Data wypożyczenia licencji (pojawia się, jeżeli wcześniej licencja została wypożyczona)

SNL_Użycie_licencji

Lista Serwerów

W zakładce Lista serwerów zdefiniowany jest serwer, z którego pobierane są licencję. Istnieje również możliwość dodania kilku serwerów  (maszyn, na których aktywowane są licencje SOLIDWORKS lub Enterprise PDM). Na stacjach roboczych użytkowników w tym miejscu należy dodać adres serwera (można to również zrobić w trakcie instalacji SOLIDWORKS). Trzeba również pamiętać o dodaniu reguły na zaporze systemu Windows.

SNL_lista_serwerow

Pożyczenie licencji

W tym miejscu Administrator ma możliwość wypożyczenia danej licencji na określony czas (domyślny, maksymalny czas wypożyczenia wynosi 30 dni). Po upływie terminu wypożyczenia licencja automatycznie wraca do puli licencji.

Aby wypożyczyć licencje należy wybrać typ licencji (odpowiedni program/pakiet), określić czas użyczenia, a następnie wybrać polecenie Pożycz.

SNL_pozyczanie

Kolejność licencji

W tej zakładce określana jest kolejność w jakiej będą pobierane licencję.

SNL_kolejność_licencji