Tworzenie nowego przycisku makra w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Tworzenie nowego przycisku makra w SOLIDWORKS

Makra są to skrypty, które wykonują automatycznie zaprogramowane w nim operacje w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Makra mogą być wygenerowane przez SOLIDWORKS poprzez zarejestrowanie operacji wykonywanych przy użyciu myszy i klikaniu w poszczególne funkcje, bądź poprzez napisanie kodu skryptu w jednym z obsługiwanych języków programowania tj. VN, VBA i C#.

Aby dodać nowy przycisk i przypisać do niego odpowiednie makro należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij prawym w Opcje, Dostosuj, lub menu Narzędzia, Dostosuj. Przejdź do zakładki Polecenia, w obszarze Kategorie wybierz Makro.

Dla kategorii makro dostępnych jest 6 przycisków:

 2. W części Przyciski złap nowy przycisk makro i upuść go w dowolnym pasku narzędzi w oknie SOLIDWORKS. Otworzy się następujące okno:

3. Kliknij Przeglądaj (…) i podaj ścieżkę dostępu do pliku makra. Następnie wybierz metodę.

4. W obszarze Wygląd kliknij Wybierz obraz i podaj lokalizację mapy bitowej. Możesz skorzystać z gotowych obrazów stworzonych przez SOLIDWORKS: katalog_instalacyjny/data/user macro icons bądź stworzyć własny spełniający wymagania:

  • Wymiary = 16 x 16 pikseli
  • Kolor = 256 kolorów
  • Kolor tła = biały

5. Uzupełnij Etykietę narzędzia i monit. Monit to krótki opis, który pojawia się na pasku stanu, w dużej etykietce narzędzia oraz w opisie na karcie Klawiatura lub Gesty myszy w oknie dialogowym Dostosuj.

 6. Kliknij OK a nowy przycisk pojawi się na pasku narzędzi.