SOLIDWORKS Costing – Zaawansowane szacowanie kosztów

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS Costing – Zaawansowane szacowanie kosztów

O kalkulatorze kosztów będącym dodatkiem oprogramowania SOLIDWORKS w wersji Professional i Premium pisaliśmy już w artykule „Szacuj koszty z SOLIDWORKS Costing„. Tym razem chcielibyśmy jednak poszerzyć zakres zagadnień związanych z szacowaniem kosztów produkcji i opisać zaawansowane funkcjonalności dodatku Costing.

Obróbka skrawaniem

Jedną z metod produkcyjnych wykorzystywaną do kalkulacji kosztów jest obróbka ubytkowa za pomocą narzędzi skrawających. Program intuicyjnie rozpoznaje geometrię szacowanej bryły i proponuje rodzaj metody wykonania. Większość elementów bryłowych wykonywana jest narzędziami skrawającymi takimi jak frezy czy noże tokarskie. Po wybraniu odpowiedniej metody wytwarzania należy przejść do edycji szablonu kalkulacji. Pierwszym etapem jest zdefiniowanie obrabianego materiału poprzez wybór odpowiedniego z bazy danych programu lub z pośród własnych materiałów wprowadzonych do listy materiałowej (materiały w bazie danych można edytować, dodawać ręcznie, importować lub eksportować do programu Excel).

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie szeregu właściwości dotyczących procesu produkcyjnego, maszyn, narzędzi, przygotowania produkcji oraz procesów towarzyszących. Jednym z najistotniejszych kroków jest właściwe zdefiniowanie parametrów dotyczących narzędzi skrawających. Program daje możliwość dokładnego definiowania parametrów frezów, wierteł oraz noży tokarskich w zależności od rodzaju obrabianego materiału.

Niezwykle istotną funkcją, jaką daje program, jest możliwość wprowadzania reguł służących parametryzacji procesu. Na przykład: jeżeli średnica otworu jest większa od zadanej, należy otwór toczyć w przeciwnym wypadku – powiercać.

Dzięki stosowaniu reguł, można precyzyjniej i realniej dostosowywać parametry procesu produkcyjnego, który użytkownik realizuje w warunkach rzeczywistych.

Po dokonanej kalkulacji użytkownik ma możliwość podglądu poszczególnych kroków obróbki, ich identyfikacji, parametryzacji oraz modyfikacji.

Spoina jako dodatkowy koszt

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy zachodzi potrzeba obliczenia kosztów spoiny wykonanej na danym elemencie. Z dodatkiem SOLIDWORKS Costing to niezwykle proste zadanie. Poniżej przedstawiono koszt elementu bez spoiny.

Jedynymi zmiennymi, które potrzebujemy uwzględnić to: koszt jednostkowy (cena/długość spoiny) oraz lokalizację spoiny. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w folder „Operacje dostosowane”, a następnie wybrać „Dodaj operację dostosowaną”. Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy operacji, kosztu konfiguracji oraz zdefiniowanie lokalizacji spoiny na weryfikowanym modelu poprzez zaznaczenie krawędzi oraz podanie kosztu jednostkowego.

Dodana operacja wyświetla się w drzewie kalkulacji kosztów. Po najechaniu na nią kursorem wyświetlana jest cena oraz szczegóły wyliczenia podanej kwoty.

Po zaakceptowaniu parametrów operacji dostosowanej, kalkulacja kosztów dla wybranego detalu ulega automatycznej aktualizacji. W prawym dolnym rogu użytkownik otrzymuje podgląd porównawczy kosztów przed i po dodaniu spoiny.

Łatwo zauważyć, że dodanie spoiny powoduje wzrost kosztów produkcji o 161% w stosunku do części bez spoiny.

Dzięki automatycznej aktualizacji kosztów po każdej edycji geometrii lub parametrów, czy też dodaniu/odjęciu operacji, użytkownik w prosty i szybki sposób może porównywać koszty różnych wariantów produkcji tego samego detalu.

Costing to rozbudowane narzędzie pozwalające na prowadzenie złożonych kalkulacji kosztów produkcji opartych na geometrii. Mnogość opcji oraz parametrów pozwala na dostosowanie narzędzia do realnych warunków produkcyjnych w każdym zakładzie. Istotną zaletą programu jest możliwość analizowania wielu operacji w procesie produkcyjnym tego samego detalu, ich edycji oraz modyfikacji. Najważniejszą funkcjonalnością tego dodatku jest zasada: raz przygotuj szablon danej ścieżki procesu i ciesz się szybką wyceną dla różnych geometrii Twoich produktów.