Szacuj koszty z SOLIDWORKS Costing

HomeRozwiązaniaDodatki

Szacuj koszty z SOLIDWORKS Costing

SOLIDWORKS Costing to narzędzie, które pomaga projektantom uzyskać szacunkowy koszt wyprodukowania części a producentom ustalić ceny gotowego wyrobu dla Klienta, uwzględniając koszty, które trzeba ponieść przy produkcji części. Narzędzie to opiera się na wykorzystaniu informacji o produkcji i materiałach zawartych w szablonach.

UWAGA:
Dodatek SOLIDWORKS Costing jest dostępny wraz z wersją SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium*.

* Szacowanie kosztów złożeń dostępne w pakiecie Premium.

Jak jest obliczany koszt?

Narzędzie Costing udostępnia szablony, które pozwalają na powiązanie operacji technologicznych z kosztami. Szablony te zawierają informacje o kosztach materiału, obróbki i pracy.
Po rozpoznaniu operacji technologicznych, narzędzie SOLIDWORKS Costing umieszcza każdą z nich w odpowiedniej kategorii (np. ścieżki skrawania, zgięcia, otwory i frezowanie), a następnie wprowadza odpowiednie informacje z szablonu, aby wykonać kalkulację kosztów poszczególnych operacji technologicznych. Następnie tworzona jest tabela wszystkich operacji i zostaje wyświetlony końcowy koszt jednostkowy.

Przykład:

rysunek 1Rysunek.1. Kształtownik perforowany otwarty z otworami o kształcie szczeliny.

Przed przystąpieniem do pracy należy skonfigurować szablon na potrzeby zakładu. Uruchamiamy w tym celu dodatek SOLIDWORKS Costing i formatujemy szablon według potrzeb.

rysunek 2Rysunek.2. Edytor szablonu SOLIDWORKS Costing.

Po sformatowaniu szablonu kalkulacji, wybieramy go jako aktywny. Dobieramy parametry takie jak materiał/rozmiar materiału wyjściowego/ilość czy narzut/upust i dostajemy oszacowaną kwotę wykonania elementu.

Jeżeli zmienimy geometrie modelu, narzędzie SOLIDWORKS Costing automatycznie uwzględni nam zmianę szacowanego kosztu na część (rys.3/4).

rysunek3Rys.3. Kształtownik perforowany wraz z szacowanym kosztem produkcji.

rysunek5Rys.4. Kształtownik perforowany (o zmienionej geometrii w stosunku do poprzedniego) z uwzględnieniem uaktualnionej ceny produktu.

Menedżer kosztów Costing Manager, dostępny po lewej stronie okna SOLIDWORKS, pokazuje wykonywaną przez narzędzie SOLIDWORKS Costing kategoryzację każdej operacji, niezbędną do wyprodukowania części. W razie potrzeby można dodać operacje niezbędne do wykończenia części takie jak anodyzowanie czy malowanie, które zostaną naliczone do szacowanego kosztu części za pomocą pola „Dodaj operację dostosowaną” znajdującą się nad drzewkiem Costing Manager.

Porównywanie kosztów materiałów:

Narzędzie SOLIDWORKS Costing pozwala nam na szybkie porównanie kosztów względem innej konfiguracji.  Załóżmy dwa scenariusze:

1) część wykonana ze stali galwanizowanej – ochrona zapewniona przez wybór odpowiedniego materiału. Koszty użycia takiego materiału są wyższe w stosunku do stali węglowej, ale za to możemy pominąć koszty związane  z anodowaniem,

2) część wykonana ze stali węglowej – anodowana w celu zapewnienia ochrony przed korozją. Koszty takiej części  to niskie koszty za materiał plus wysokie koszty anodowania.

rys6Rys.5. Porównanie kosztów bazowych.

Analizując powyższe porównanie, możemy zauważyć, że zastosowanie odpowiedniego materiału pozwala nam na znaczne ograniczenia kosztów produkcji poprzez wyeliminowanie zbędnych operacji wykańczających. W powyższej tabelce jest także użyta opcja kludkaUstaw linie bazową”, która pozwala nam na weryfikację szacowanego kosztu produkcji na część, względem wcześniej użytej konfiguracji.

Finalizacją naszych wyników pracy jest wygenerowanie raportu:

Raporty można tworzyć na podstawie wyników kalkulacji kosztów i dostosowywać je przy użyciu informacji o firmie i Kliencie. Można użyć szczegółowych pozycji linii w raporcie, aby ocenić wpływ decyzji projektowych na koszt części.rys7