SOLIDWORKS PDM – Tabela rewizji

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Tabela rewizji

Począwszy od wersji 2018 SOLIDWORKS PDM jest zintegrowany z tabelami rewizji (po angielsku Revision Tables) SOLIDWORKS. Teraz administratorzy w łatwy sposób są w stanie skonfigurować system tak by potrzebne informacje w automatyczny sposób uzupełniały się w tabeli rewizji rysunku.

Tworzenie atrybutów dla zmiennych w SOLIDWORKS PDM

Aby nasza tabela rewizji aktualizowała się, należy odpowiednio zdefiniować mapowanie zmiennych. W celu pełnego wykorzystania możliwości tabeli rewizji należy utworzyć atrybuty o nazwach: data, opis, poprawka, strefa i zatwierdził dla odpowiednich zmiennych:

Jako nazwę bloku dla każdego atrybutu wpisujemy: ‘SWRevTable’, rozszerzenie pliku ustawiamy na slddrw.

Konfigurowanie węzła tabeli rewizji

Należy uruchomić panel administracji SOLIDWORKS PDM, rozwinąć SOLIDWORKS i dwukrotnie kliknąć Revision table. Pojawi się okno tabeli rewizji. Do sprzężenia tabeli rewizji z PDM konieczne będzie zaznaczenie opcji ‘Włącz tabelę poprawek’:

W karcie ‘Ustawienia tabeli poprawek’ możemy zmodyfikować liczbę widocznych wierszy (określa liczbę wierszy wyświetlaną w tabeli rewizji – po przekroczeniu zdefiniowanej wartości ilości rewizji, najstarsze wiersze (rewizje) zostaną usunięte z tabeli).

Możemy również wprowadzić znak zastępczy rewizji, gdy rewizja zostanie wbita.

W przypadku, gdy użytkownik SOLIDWORKS PDM będzie posiadał uprawnienie ustawienia poprawki, można ustawić aktualizację tabeli rewizji podczas wykonywania operacji ustawiania poprawki.

Uzupełnianie tabel rewizji dzięki SOLIDWORKS PDM

Dzięki połączeniu danych przechowywanych w SOLIDWORKS PDM z tabelą rewizji, możemy teraz w rzeczywistym czasie obserwować uzupełnianie się tabeli.

W przykładowym rysunku wstawiona została tabela poprawek.

Jak widać, w komórce rewizja pojawił się znak * – symbol zastępczy rewizji.

Po etapie zatwierdzenia dokumentacji, informacje na temat rewizji, osoby zatwierdzającej zostały uzupełnione:

Dajmy na to, że nasz element uległ zmianie i powstaje nowa rewizja. Dokonujemy zmian w modelu, nanosimy potrzebne zmiany na rysunek i przechodzimy ponownie do zatwierdzania dokumentacji.

Do tabeli rewizji został dodany nowy wiersz, uzupełnione zostały wszystkie potrzebne informacje.