Obróbka złożeń w CAMWorks – Dostosowywanie modeli części złożenia

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Obróbka złożeń w CAMWorks – Dostosowywanie modeli części złożenia

Oprogramowanie SOLIDWORKS posiada przyjemny w obsłudze i dający wiele możliwości moduł złożeń, w którym tworzone są zespoły maszyn i urządzeń z wielu dziedzin otaczającego nas przemysłu. Wiele komponentów tworzących złożenia, które przekazywane zostają na dział produkcyjny, posiadają szereg tolerancji wymiarowych oraz geometrycznych. Takie założenia często wymagają, aby dane części obrabiać na maszynach CNC w złożeniu, co może okazać się skomplikowane do zaprogramowania w wielu środowiskach CAM – jednak nie w CAMWorks!

Artykuł ten zawiera instrukcję opisującą niezbędne kroki służące do przygotowania całego złożenia na cele dostosowywania technologii obróbkowej dla połączonych ze sobą detali. Przedstawimy jak z wieloobiektowego elementu stworzyć jedną część, będąc w dalszym ciągu w module złożenia, bez jakiejkolwiek utraty asocjatywności, co będzie miało znaczący wpływ na proces tworzenia technologii obróbki zespołu w CAMWorks.

Często zdarza się, że sąsiadujące ze sobą powierzchnie elementów będących w złożeniu wymagają dużej dokładności wykonania. Wytwarzając je osobno narażamy się w pewnym stopniu na utratę dokładności wymiarowo-kształtowej, co zazwyczaj może być spowodowane ustawieniem punktu bazowego, który jest odrębny dla każdego z wykonywanych elementów. Mając do dyspozycji oprogramowanie SOLIDWORKS i CAMWorks, które działają ze sobą w pełnej integracji, mamy możliwość bezproblemowego programowania procesu obróbki dla złożonych ze sobą komponentów, mając w dalszym ciągu pełną asocjatywność. Poprzez to pojęcie rozumieć można automatyczne dostosowywanie się zaprogramowanych ścieżek do ewentualnych zmian w geometrii każdego obrabianego elementu złożenia.

Jako przykład wykorzystamy projekt prostej formy, która składa się z dwóch połówek.

Domyślnie tworząc technologię obróbkową do takiego zespołu, CAMWorks rozpoznaje odrębnie dwie połówki złożenia jako osobne elementy, co jest zrozumiałe, ponieważ są to dwie różniące się geometrią części. Skutkuje to tym, że do każdej z nich własności oraz operacje będą odrębne i nie będzie możliwości połączenia ścieżek dla identycznych powierzchni występujących w obu połówkach.

Dla takiego przypadku można wykorzystać świetnie działającą integrację obu programów. Wykorzystując SOLIDOWRKS mamy możliwość zdefiniowania nowej części będącej połączeniem dwóch pozostałych, co uprości tworzenie technologii obróbkowej w CAMWorks dla dwóch połówek jednocześnie. Uzyskamy zamierzony rezultat stosując się do poniższego algorytmu:

1. Będąc w drzewie operacji SOLIDOWRKS FutureManager z głównego paska menu rozwiń polecenie Wstaw. Następnie wybierz polecenie Komponent i wstaw Nowa część….

2. Przejdź do edycji nowo dodanej części, której pozycja wyświetla się w drzewie operacji SOLIDOWRKS FeatureManager i rozwiń z głównego paska SOLIDWORKS polecenie Wstaw. Następnie przejdź na Operacje i wybierz polecenie Łącz.

3. W poleceniu Łącz wybierz części do połączenia i pozostaw aktywną opcję Ukryj części.

4. Teraz będąc w Drzewie własności CAMWorks w menadżerze części wybieramy jedną cześć, która powstała na skutek łączenia innych i do niej możemy teraz przygotowywać cały proces technologiczny.

Dodanie nowej części, która bazuje na tych pozostałych ma wiele zalet. Przede wszystkim prościej jest tworzyć operacje dla powierzchni dwóch elementów równocześnie. Dodatkowo wcale nie tracimy asocjatywności, ponieważ zdefiniowana część automatycznie będzie aktualizować się do zmian wprowadzanych w komponentach, na których została zbudowana.

Aby nie być gołosłownym przygotujemy przykładowe ścieżki dla dwóch własności występujących na obu częściach. Wykorzystamy do tego celu rowek wewnątrz otworu oraz jago fazę. Przed poniżej przedstawionymi zmianami obie części zostały połączone według powyższego algorytmu i dla takiej konfiguracji przygotowano ścieżki w CAMWorks.

Poniższy rysunek przedstawia zmiany jakie zostały naniesione dla geometrii rowka oraz fazy obu połówek zespołu:

Część, która została utworzona na podstawie dwóch pozostałych, również automatycznie zaktualizowała swoją geometrię do wprowadzonych zmian.

Po zapisaniu zmian, potwierdzeniu zgody w komunikacie o aktualizacji złożenia i przejściu na jedno z trzech ostatnich drzew odpowiedzialnych za moduł CAM, CAMWorks automatycznie rozpoznaje zmiany w geometrii części wyświetlając odpowiedni komunikat:

Po kliknięciu przycisku OK, ścieżki automatycznie zostaną dostosowane do zmian wprowadzonych w budowie elementów.

Praca w pełni zintegrowanym środowisku CAD/CAM, którymi bez wątpienia są SOLIDWORKS i CAMWorks, udostępnia ich użytkownikom wiele funkcjonalności, do których zaliczyć należy możliwość generowania programów obróbkowych do złożeń części. Można wyobrazić sobie o ile trudniejsze byłoby przygotowywanie technologii wytwarzania zespołów bez tej funkcjonalności. Jednoczesna obróbka złożeń komponentów, które względem siebie mają cechować się jak najwyższą dokładnością nie stanowi problemu dla CAMWorks. Oczywiście można poradzić sobie i obejść ten temat zapisując plik złożenia jako pojedynczą część. Jednak trzeba mieć na uwadze, że takie działanie powoduje utratę asocjatywności i wszystkie ewentualne zmiany złożenia będą wymagać ponownego zapisu pliku jako część i tworzenia technologii od nowa. Proces projektowania i wytwarzania elementów maszyn i urządzeń jest bardzo skomplikowany. Często dzieję się tak, że pliki złożeń części wracają z działu technologicznego do konstrukcyjnego na wprowadzanie pewnych poprawek. Wykorzystując oprogramowanie CAMWorks wszystkie stworzone operacje zostaną automatycznie zaktualizowane do zmian w geometrii elementów wchodzących w skład zespołów, co ma olbrzymie znaczenie, ponieważ w taki sposób szanujemy naszą pracę oszczędzając czas i pieniądze.