Przegląd nowości CAMWorks 2023

HomeWytwarzanie

Przegląd nowości CAMWorks 2023

Początek nowego roku to dla wielu producentów oprogramowania czas, w którym przedstawiają klientom wzbogacone o nowe funkcjonalności i udogodnienia wersje oferowanych rozwiązań. Nie inaczej postąpił producent programu CAMWorks, który w 2023 roku wyposażył nową wersję w szereg świetnych i użytecznych nowości.

Artykuł ten przedstawia krótki przegląd nowości programu CAMWorks na rok 2023. W tym momencie chcielibyśmy jeszcze dodać, że omawiane funkcjonalności doczekają się w przyszłości osobnych i bardziej szczegółowych artykułów.

Nowościami CAMWorks 2023 są:

 • Indeksowanie czwartej i piątej osi oparte o metodę kątów Eulera,
 • Rozbudowa operacji sondy w złożeniach,
 • Nowe sposoby pomiaru i cykle sondy pomiarowej,
 • Wsparcie cykli Heidenhain dla operacji próbkowania,
 • Wybór punku odniesienia sondy pomiarowej,
 • Wybór narzędzia na podstawie głębokości własności oraz długości części skrawającej,
 • Wybór opcji obróbki jedynie zagłębień dla Volumill,
 • Dobór parametrów obróbki zależny od materiałów półfabrykatów obrabianych części w złożeniach,
 • Możliwość rozszerzenia okna wyboru narzędzia,
 • Możliwość przypisania minimalnego otworu dla danego narzędzia do frezowania gwintów,
 • Rozbudowa rodzajów części chwytowych dla pozostałych typów narzędzi,
 • Dodanie drugiego warunku końca dla wysepek w Własnościach 2,5 osi.
 • Cykle gwintowania wstecznego dla toczenia.

Indeksowanie czwartej i piątej osi oparte o metodę kątów Eulera

 • Ustawienie pozycji indeksowanej za pomocą kątów Eulera,
 • Osiągnięcie pożądanego ustawienia za pomocą osi obrotowych maszyny,
 • Wybór sekwencji rotacji ZXZ lub ZYZ,
 • Możliwość nadpisania wartości przez użytkownika.

Rozbudowa operacji sondy w złożeniach

 • Możliwość przypisania operacji sondy do konkretnego ustawienia i części,
 • Sondowanie z uwzględnieniem wielu baz,
 • Generowanie ścieżki operacji próbkowania w oparciu o wybrany punkt początkowy konkretnej części.

Nowe sposoby pomiaru i cykle sondy pomiarowej

Nowe cykle umożlwiające pomiary i wyznaczanie płaszczyzn oraz osi:

 • Płaszczyzna w 3 punktach,

 • Pomiar kąta (oś X),

 • Pomiar kąta (oś Y),

 • Pomiar czwartej osi (oś X) – kompensacja rotacji,

  • Pomiar czwartej osi (oś Y) – kompensacja rotacji.

Wsparcie cykli Heidenhain dla operacji próbkowania

 • Możliwość generowania programów operacji sondy z cyklami na sterowanie Heidenhnain,

Wybór punku odniesienia sondy pomiarowej

 • Możliwość zdeklarowania generowanego kodu względem:
  • Środka końcówki pomiarowej,
  • Końca końcówki pomiarowej.

Wybór narzędzia na podstawie głębokości własności oraz długości części skrawającej

 • Usprawniony automatyczny wybór odpowiedniego narzędzia do operacji,
 • Uwzględnianie wymiarów własności i długości roboczych narzędzia,
 • Zapobieganie kolizjom części chwytowej narzędzia o ściany boczne własności obrabianej.

Wybór opcji obróbki jedynie zagłębień dla Volumill

 • Łatwiejsze dostosowywanie 3-osiowej operacji zgrubnej z wykorzystaniem VOLUMILL,
 • Opcja dostępna tylko dla tego typu obróbki,
 • Możliwość szybkiego wyboru jedynie zagłębień występujących na części (otwory, kieszenie).

Dobór parametrów obróbki zależny od materiałów półfabrykatów obrabianych części w złożeniach

 • Rozróżnianie różnych materiałów półfabrykatów w obrębie jednego złożenia,
 • Dobór parametrów z biblioteki uwarunkowany materiałem każdej przygotówki wchodzącej w skład złożenia.

Możliwość rozszerzenia okna wyboru narzędzia

 • Dostosowanie szerokości okna wyboru narzędzia do własnych preferencji,
 • CAMWorks zapamiętuje ustawienie dla przyszłych projektów,
 • Łatwiejsze i przyjemniejsze odnajdywanie właściwych narzędzi w bibliotece.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Możliwość przypisania minimalnego otworu dla danego narzędzia do frezowania gwintów

 • Kontrola wyboru odpowiedniego narzędzia,
 • Minimalizowanie ryzyka popełnienia błędu,
 • Automatyzacja wyboru narzędzia.

Rozbudowa rodzajów części chwytowych dla pozostałych typów narzędzi

 • Możliwość zdefiniowania chwytu narzędzia: prostego, pochylonego oraz podtoczonego,
 • Dodanie dwóch dodatkowych parametryzowanych typów części chwytowych narzędzi dla:
  • Pogłębiaczy,
  • Wierteł,
  • Fazowników,
  • Frezów typu jaskółczy ogon,
  • Frezów do rowków teowych,
  • Frezów sferycznych (Lolipop).

Dodanie drugiego warunku końca dla wysepek w Własnościach 2,5 osi

 • Możliwość definiowania geometrii wysepek w dwóch kierunkach.

Cykl gwintowania wstecznego dla toczenia

 • Możliwość wygenerowania operacji gwintowania wstecznego w cyklu wspieranym przez sterownik maszyny.

Nowe funkcjonalności, które pojawiły się w CAMWorks 2023 niewątpliwie pozytywnie wpłyną na jakość pracy w samym programie. Wzbogacenie m.in. funkcjonalności działania operacji sond pomiarowych będą niezwykle przydatne w codziennej pracy, a możliwość ich wygenerowania na sterowniki Heidenhain będzie szeroko wykorzystywane ze względu na popularność tego sterowania na naszym rynku. Pozostałe opisane w artykule funkcjonalności dodatkowo sprawią, że już bogaty w różnego rodzaju rozwiązania system CAM stanie się jeszcze bardziej przydatny i przyjazny dla użytkownika.

 

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami!