SOLIDWORKS PDM: Zarządzanie zduplikowanymi nazwami plików

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM: Zarządzanie zduplikowanymi nazwami plików

Administrując naszą przechowalnią SOLIDWORKS PDM mamy do dyspozycji szereg możliwości zarządzania plikami ze zduplikowanymi nazwami.

Aby przejść do edycji zduplikowanych nazw, uruchamiamy Administrację PDM. W naszej przechowalni odnajdujemy Typy plików – prawy przycisk myszy i ‘Ustawienia zduplikowanych nazw plików’.

Mamy do dyspozycji trzy możliwości:

  • Zezwalaj na zduplikowane nazwy plików w tej przechowalni plików – przy skorzystaniu z tej opcji użytkownicy będą mogli dodać do przechowalni dowolną liczbę plików o tej samej nazwie (trzeba pamiętać jednak o ograniczeniu systemu Windows – w jednym folderze może znaleźć się tylko jeden plik o tej samej nazwie).
  • Nie zezwalaj na zduplikowane nazwy plików w tej przechowalni plików – użytkownicy nie będą mieli możliwości dodania pliku o zduplikowanej nazwie w obrębie całej przechowalni SOLIDWORKS PDM. Obowiązuje to dla wszystkich typów plików.
  • Nie zezwalaj na zduplikowane nazwy pliku z tymi rozszerzeniami – korzystając z tej opcji mamy możliwość zdefiniowania rozszerzeń plików, dla których nie będzie możliwości zduplikowania nazw. Możemy zdefiniować np. rozszerzenia plików CADowskich, tak aby zapobiec duplikowaniu ich nazw. Rozszerzenia plików wpisujemy w osobnych liniach.

Inną drogą, którą możemy zabronić duplikacji plików o danym rozszerzeniu jest rozwinięcie Typów pliku, wybranie interesującego nas rozszerzenia i zaznaczenie checkboxa: ‘Nie zezwalaj na zduplikowane nazwy pliku dla tego rozszerzenia pliku’:

Warto przy tym zaznaczyć, że w praktyce zadziała to tak samo jak wcześniejszy sposób – zostanie dodany wiersz z rozszerzeniem pliku, dla którego nie będą dozwolone zduplikowane nazwy.

Przy próbie dodania pliku z zduplikowaną nazwą do przechowalni (gdy nie zezwolimy na zduplikowane nazwy dla tego rozszerzenia), otrzymamy komunikat:

Jak widać, w komunikacie otrzymamy informacje gdzie w przechowalni znajduje się plik o danej nazwie.

Nie będziemy w stanie zaewidencjonować pliku, otrzymamy informację: ‘Nazwa pliku nie jest unikatowa’:

UWAGA: w przypadku, gdy w naszej przechowalni już znajdują się pliki ze zduplikowanymi nazwami, a zdecydujmy się wybrać opcje nie zezwalania na zduplikowane nazwy – wszelkie operacje na tych wcześniej dodanych do przechowalni plikach będą dozwolone. Dopiero, gdy spróbujemy dodać do przechowalni nowy plik ze zduplikowaną nazwą, otrzymamy komunikat i nie będziemy mogli zaewidencjonować pliku.