Nowa funkcja umożliwiająca zapis do wcześniejszych wersji SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Nowa funkcja umożliwiająca zapis do wcześniejszych wersji SOLIDWORKS

Najnowsza wersja SOLIDWORKS 2024, wprowadza innowacyjną funkcję, która z pewnością ułatwi pracę użytkownikom. Od teraz użytkownicy mają możliwość zapisywania swoich projektów do wcześniejszych wersji programu, konkretnie SOLDWORKS 2023 i 2022. Nowa funkcja znacząco ułatwia współpracę pomiędzy firmami pracującymi na różnych wersjach oprogramowania.

Jak korzystać z zapisu do starszej wersji?

Przed skorzystaniem z nowej funkcji, konieczne jest spełnienie kilku warunków, wynikających z charakterystyki działania programu SOLIDWORKS. Program automatycznie aktualizuje starsze pliki do najnowszej wersji po ich otwarciu, dlatego aby zapisać plik w starszej wersji, należy najpierw zapisać aktualną wersję, a następnie skorzystać z opcji „Zapisz jako”, wybierając docelową wersję programu.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mysz komputerowa, design Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Ikona komputerowa, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Tą zależność możemy również zauważyć, przy samym zapisie. Program sam ogranicza nam możliwość zapisu tylko do opcji „Zapisz jako kopię i kontynuuj”, ponieważ nie możemy nadpisywać nowszego pliku starymi wersjami.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Po drugie, aby skorzystać z nowej funkcji, musimy unikać korzystania z opcji programu, które nie były dostępne w wcześniejszych wersjach SOLIDWORKS. W przeciwnym razie, system automatycznie powiadomi użytkownika o konieczności dostosowania projektu do starszej wersji oprogramowania.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Po wprowadzeniu niezbędnych zmian i zapewnieniu kompatybilności z wcześniejszą wersją, możemy teraz bez problemu zapisać przygotowany plik do starszej wersji.

Najlepsza praktyka zapisu plików do starszych wersji?

Najlepszą praktyką korzystania z zapisu do starszej wersji jest używanie opcji „Pack and go”. Po stworzeniu gotowego projektu oraz przygotowaniu go pod względem kompatybilności z wcześniejszą wersją programu SOLIDWORKS możemy za pomocą „Pack and go” wykonać kopie naszego projektu zapisaną w starszej wersji i wysłać do firmy z którą współpracujemy.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Uwaga!

Aby posiadać dostęp do tej funkcji, użytkownicy SOLIDWORKS muszą mieć aktywną licencję subskrypcyjną. Użytkownicy 3DEXPERIENCE są domyślnie aktywnymi subskrybentami.

Podsumowanie

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy otworzyć projekt, upewnić się, że wszystkie operacje są zgodne z wersją 2023 lub 2022, zapisać pliki, a następnie użyć opcji „Zapisz jako” do wcześniejszej wersji oprogramowania. Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym, poprzez stronę SOLIDEXPERT HELPDESK.