Przegląd nowości DraftSight 2023

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Przegląd nowości DraftSight 2023

Wsparcie dla inżynierów i projektantów

21 listopada 2022 pojawiła się nowa wersja programu DraftSight 2023, specjalizującego się we wsparciu rysowania inżynierskiego dwuwymiarowego – CAD 2D. Praca na warstwach, tworzenie geometrii, wymiarowanie, adnotacje i wydruk – to typowe zadania realizowane przez program.

Nowa wersja daje parę ciekawych i użytecznych funkcji rozszerzających swoje możliwości.

Przyjrzyjmy się im:

Monitorowanie nieskojarzonych wymiarów

Ta nowa funkcja dotyczy rysunków z wymiarami. Elementy wymiarowe z zasady swojego działania są przymocowane do obiektów i geometrii. Ma to na celu podawanie aktualnej wartości; to znaczy jeśli zmieni się kształt/rozmiar; zadaniem wymiaru jest zaktualizowanie tej informacji.

Jednak na skutek operacji edycyjnych te elementy mogą zostać przesunięte, a w ten sposób utracić kontakt z obiektami mierzonymi. Tak może się zdarzyć szczególnie wtedy, kiedy rysunek przechodzi przez kolejne ręce projektantów, a osoby nowe mogą nie znać reguł panujących w projekcie. Np. że wszystkie opisy są na ukrytej warstwie.

Gdy włączymy w rysunku monitorowanie nieskojarzonych wymiarów przy tych wymiarach, które utraciły kontakt z mierzonymi elementami lub tymi, które nigdy nie posiadały takich odwołań pojawią się komunikaty alarmowe (żółte kwadraty z wykrzyknikiem). Można je połączyć na nowo z obiektami poprzez skojarzenie ponowne.

Obraz zawierający tekst, jasne, ciemny, noc Opis wygenerowany automatycznie

Wyodrębnianie danych

Projekty rysunkowe, które są rozbudowane posiadają bloki. Idea ich stosowania jest powszechnie znana. Element, część, komponent jeśli ma występować w rysunku więcej niż raz najczęściej stosuje się wobec niego automatyczne powielanie – bloki.

Jest to wygodne bo przy na przykład 50 powtórzeniach elementu wystarczy narysować raz geometrię i zapisać w postaci bloku. A dodatkowo odciąża komputer, gdyż plik, który posiada blok i odwołania do niego w rysunku jest „lżejszy” i lepiej obsługiwany niż by to były pełne wystąpienia geometryczne.

W rysunkach bardziej zaawansowanych bloki zawierają dodatkowe informacje – atrybuty. Np. etykieta opisująca pomieszczenie zawiera parę ważnych informacji projektowych.

Program DraftSight 2023 udostępnia możliwość wyciągnięcia dodatkowych informacji tekstowych z rysunku; może to stanowić formę raportu. Aby to zrobić należy skorzystać z komendy „Wyciągnięcie danych” – EXTRACTDATA. Operacja wymaga wcześniejszego zapisania pliku.

Proces jest prowadzony w 8 krokach. Użytkownik po kolei spełnia wskazania automatycznych podpowiedzi. Ostatecznie kończy się to wstawieniem tabeli z danymi do rysunku lub wyeksportowaniem danych do pliku na dysk. Można również wybrać te dwie formy jednocześnie.

Cykliczny wybór obiektów

Zaznaczanie obiektów podczas rysowania odgrywa ogromną rolę. Standardem w programach CAD 2D jest intuicyjne kliknięcie w obiekt, zaznaczenie „prostokątem” z lewej strony w prawo lub na odwrót – z prawej strony w lewą.

Oprócz tych klasycznych metod zaznaczania producenci programów CAD w ostatnich latach wprowadzili parę ciekawych rozwiązań. Takim właśnie jest cykliczny wybór.

Jeżeli w rysunku jest dużo obiektów, a szczególnie wtedy gdy obiekty nachodzą na siebie; możemy skorzystać z pewnej automatyzacja. Metoda ta polega na zbliżeniu kursora w miejsce oczekiwane. Jeżeli w bliskiej odległości znajdują się inne obiekty, a użytkownik kliknie na jeden z nich to zostanie uruchomione menu z możliwością wyboru. Jest to wygodne w użyciu, gdyż przełączanie pomiędzy kolejnymi obiektami jest wizualnie wyróżniane. Użytkownik przy każdej zmianie widzi co może wybrać i zaznaczyć.

Właściwości obiektów na wstążce

Gdy korzystamy z interfejsu Drafting and Annotation możemy skorzystać z edycji obiektów za pomocą wstążki. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż w jednym miejscu mamy zebrane wszystkie parametry dotyczące zaznaczonych obiektów.

Parametry są pogrupowane w tematyczne zakładki, co dodatkowo ułatwia modyfikacje.

Wstążka z właściwościami dostępna jest dla elementów wymiarowych i kreskowania.

Obraz zawierający tekst, wewnątrz, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Zapisywanie ustawień parametrów drukowania w pliku

Drukowanie dokumentacji technicznej to częsty etap w projektowaniu. Do tej pory ustawienia arkuszy zapisywane były do plików zewnętrznych w formacie .cfg. Tak przygotowany plik można było wczytywać do rysunków.

W wersji DraftSight 2023 temat doczekał się usprawnienia.

Aby wywołać obsługę zapisu ustawień wydruku w rysunku należy uruchomić komendę OPTIONS – OPCJE SYSTEMU – DRUKOWANIE – OPCJE OGÓLNE – Skorzystaj z Menadżera układu strony (zapisuje ustawienia wydruku w rysunku). Dzięki temu, przechowywanie informacji o wydruku jest zapisywane w plikach.

Ulepszony dostęp do portalu HomeByMe

Portal internetowy HomeByMe zajmuje się zrzeszaniem osób, które zajmują się projektowaniem wnętrz i krajobrazu. Jest to baza dla ludzi poszukujących pomysłów w tej dziedzinie. W przystępny sposób można zapoznać się z już wykonanymi projektami oraz stworzyć własne. Rozwiązania dają pełnowartościowe informacje projektowe i są prezentowane w ciekawy wizualny sposób.

Najważniejsze jest, że te projekty można pobrać i wczytać do programu DraftSight.

Aby było to możliwe należy założyć konto i wykupić dostęp do usługi. Po zalogowaniu się
w bocznej zakładce HomeByMe można przeglądać projekty i umieszczać je we własnej przestrzeni roboczej.

 

W ten sposób można uzyskać gotowy projekt, spełniający standardy formatu DWG, geometrię wektorową, poprawnie skategoryzowane obiekty i dalej poprowadzić czynności projektowe lub przygotować do wydruku.

DraftSight + 3Dexperience

Tryb pracy offline dla platformy

Dla użytkowników korzystających z aplikacji DraftSight Connected została wprowadzona możliwość pracy bez dostępu do internetu. Jest to ciekawa i użyteczna funkcja, gdyż ta licencja z natury swojej wymaga tego dostępu. Dzięki niej użytkownik w pewnych sytuacjach np. czasowej niedostępności w przestrzeni medialnej może się zabezpieczyć i „odpiąć licencję”, zarezerwować dla siebie i pracować bez problemów. Po włączeniu dostępu do internetu (wycofaniu trybu WORK OFFLINE) praca wróci do pełnej funkcjonalności.

Funkcję tę można uzyskać wpisując komendę WORKOFFLINEDS. Program dopuszcza określenie liczby dni dla pracy bez dostępu do internetu; maksymalnie 30.

Masowy zapis plików do platformy

Drugim nowym rozwiązaniem dla użytkowników aplikacji DraftSight Connected jest możliwość masowego przesłania plików projektowych.

Można to wykonać z poziomu programu wpisując komendę BATCHSAVETO3DEXPERIENCE.

Proces przesyłanie jest wygodny. Wystarczy wskazać foldery, w których znajdują się pliki projektowe. Jeżeli między nimi są ustalone relacje np. że są załączone odnośniki; to ta struktura również będzie odwzorowana na platformie 3DEXPERIENCE.

Zapraszamy do przetestowania DraftSight 2023.