Nowości CAMWorks 2019 – Zaawansowane możliwości frezowania

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Nowości CAMWorks 2019 – Zaawansowane możliwości frezowania

Wraz z pojawieniem się nowej wersji oprogramowania SOLIDWORKS doświadczyliśmy pojawienia się nowej wersji dodatku SOLIDWORKS CAM/CAMWorks, które na stałe wpisało się w portfolio jednego z najpopularniejszych programów CAD 3D. Wraz z dynamicznym rozwojem, również w wersji 2019 zobaczymy wiele ciekawych rozwiązań ułatwiających naszą pracę.

W tym artykule dowiemy się o kilku z nich!

OPTYMALIZACJI POSUWU W NAROŻACH

Oprócz standardowych opcji optymalizacji posuwu, takich jak posuw w osiach XY, posuw w Z oraz parametr posuwu na wejściu narzędzia, w wersji SOLIDWORKS CAM /CAMWorks 2019 mamy możliwość optymalizacji posuwów w narożnikach naszego modelu.

Ta niezwykle przydatna opcja dostępna jest już w podstawowym module dostępnym z każdą licencją SOLIDWORKS *, którą można pobrać tutaj!

W operacjach frezowania w zakładce Posuw/Prędkość pojawiła się nowa sekcja Ostre narożniki. Aktywowanie tej opcji umożliwia zdefiniowanie oddzielnego posuwu w narożniku. Parametr ten możemy wprowadzić w wartości liczbowej lub procentowej, wartość procentowa odnosi się do wskaźnika posuwu w osiach XY.

Parametr odległość określa w jakiej odległości od środka promienia łuku ma wystąpić zoptymalizowany posuw.

Próg kąta narożnego – parametr definiujący kryterium kąta progu dla ostrych promieni. Przypisana wartość kątowa musi być większa niż zero stopni i mniejsza lub równa 180 stopni. Podczas obróbki elementów frezowania ścieżka narzędzia uwzględnia tylko te narożniki, których kąt jest mniejszy lub równy wartości podanej w tym polu. W przypadku narożników, które nie spełniają tego kryterium, zostanie zastosowany pierwotny posuw XY przypisany w polu Wskaźniki posuwu.

Progowy promień narożny – parametr ten zostanie włączony tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja Włącz spowolnienie narożnika. Podczas obróbki elementów frezowania ścieżka narzędzia uwzględnia tylko te promienie, których promień jest mniejszy lub równy wartości podanej w tym polu w innym przypadku, zostanie przypisany w polu Wskaźniki posuwu.

Nadpisanie posuwu łuku – podczas obróbki frezowaniem, jeśli ścieżka narzędzia napotka łuk, wówczas podstawowy posuw XY zostanie zredukowany do prędkości posuwu określonej w parametrze posuwu łuku w polu. Dodatkowo mamy możliwość zdefiniowania współczynnika minimalnego oraz maksymalnego. Obraz poniżej pokazuje różnicę w wygenerowanym G kodzie.

OBRÓBKA FAZOWAŃ DLA WŁASNOŚCI KRZYWEJ

Kolejną nowością jest możliwość tworzenia obróbek fazowania dla krzywych 3D, tak jak w przypadku fazowania 2.5D mamy dodatkowe okienko umożliwiające nam na określenie długości fazy oraz jej odsunięcia, dodatkowo mamy możliwość zdefiniowania naddatku pomijania. Każda z opcji wyświetlana jest w graficznym oknie podpowiedzi, które ułatwia nawigacje w programie.

Odsunięcie to ilość materiału, który należy pozostawić na dole cechy po zakończeniu cyklu. Wartość dodatnia pozostawia materiał na dole cechy. Wartość ujemna pozwala na obróbkę głębiej niż zdefiniowana cecha. Podczas obróbki cech 2.5 osi, głębokości cięcia głębiej niż dolna część obiektu nie jest interpolowana. Ścieżka narzędzia dla tych cięć będzie taka sama, jak ścieżka narzędzia generowana z odstępem na głębokość 0,00.

Kąt – Ten parametr służy wyłącznie jako odniesienie i odzwierciedla kąt zbieżności narzędzia. Kąt sfazowania jest zdefiniowany jako kąt między górną powierzchnią elementu a bokiem sfazowania. 0 stopni jest równoległe do płaszczyzny XY. 90 stopni jest pionowe.

Długość – Określa poziomą odległość między pionową stroną obiektu a miejscem, w którym fazka styka się z górną powierzchnią elementu. Wartość musi wynosić> 0,00 <(średnica narzędzia / 2).

Naddatek pomijania – Parametr ten jest aktywny tylko dla cechy własności krzywej 3D. Podczas obróbki fazowaniem krzywej 3D nie wszystkie krawędzie zawierające krzywą 3D będą obrabiane. Tylko te krawędzie, które są pod kątem mniejszym niż kąt wierzchołka narzędzia.

Natomiast każd a krawędź funkcji krzywej 3D, która ma kąt większy niż kąt wierzchołka narzędzia, nie będzie obrabiana.

Kiedy ścieżka narzędzia dla konturu 3D dla obróbki fazowania kwalifikująca się krawędź przesuwa się do następnej krawędzi, która nie jest odpowiednia, narzędzie będzie musiało unikać tej konkretnej krawędzi. Do ustawienia odległości prześwitu służy parametr Naddatek pomijania. Parametr ten aby określa odległość, o jaką narzędzie ma unikać tej krawędzi. Wartość  odległości może być określona jako wartość bezwzględna lub jako procent średnicy narzędzia (ustawienie domyślne). Użyj przycisku przełączania procentu obok tego pola parametru, aby przełączać się pomiędzy przypisaniem wartości bezwzględnej lub wartości procentowej w polu parametru.

KOMPENSACJA NARZĘDZIA DLA WŁASNOŚCI KRZYWEJ

Skoro już jesteśmy przy cesze konturu 3D w nowej wersji SOLIDWORKS CAM/CAMWORKS dla obróbki 3D została dodana opcja umożliwiająca tworzenie kompensacji dla 3-osiowych ścieżek narzędzia. Z zakładki Płaszczyzny NC możemy aktywować kompensację promienia narzędzia.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozostałymi nowościami SOLIDWORKS  CAM/CAMWorks 2019 – zapraszamy do śledzenia naszego bloga lub bezpośredniego kontaktu z nami: camworks@solidexpert.com | 12 626 06 00