Przekładnia pasowa/łańcuchowa w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Przekładnia pasowa/łańcuchowa w SOLIDWORKS

Podczas projektowania przekładni pasowych lub łańcuchowych jednym z końcowych etapów jest dobór odpowiednich elementów przenoszących napęd pomiędzy poszczególnymi kołami. SOLIDWORKS posiada operacje o nazwie Pas/Łańcuch pozwalającą na szybkie odwzorowanie tych części.

Operacja Pas/łańcuch tworzy:

  • Wiązanie pomiędzy współpracującymi kołami pozwalające na odzwierciedlenie odpowiedniego przełożenia.
  • Zamknięty szkic odzwierciedlający ścieżkę pasa (łańcucha).

Przekładnia pasowa

W poniższym przykładzie zostanie utworzony pas przenoszący napęd pomiędzy dwoma kołami pasowymi oraz rolką napinającą.

  1. Operacja pas łańcuch dostępna jest z poziomu Złożenia
  2. Operację należy uruchomić przechodząc kolejno : Wstaw Operacja złożenia Pas/Łańcuch lub uruchomić ją bezpośrednio z paska narzędzi Złożenia, rozwijając Operacje złożenia Pas/Łańcuch (jak na poniższym zrzucie ekranu):

3. Parametryzacja pasa polega na:

  1. zdefiniowaniu elementów współpracujących,
  2. wyborze strony powierzchni(konturu) koła po której pas jest styczny z kołem,
  3. zdefiniowaniu cech geometrycznych pasa.

 

Jeżeli chcemy by utworzony pas był odrębną częścią w drzewie złożenia, należy zaznaczyć ostatni check-box Utwórz część pasa. W drzewie złożenia zostanie utworzona wówczas nowa część zawierająca zdefiniowaną ścieżkę pasa.

 

4. W celu zdefiniowania właściwego przekroju pasa należy otworzyć do edycji nowo utworzoną część pasa.

5. W kolejnym kroku należy utworzyć prostopadły do istniejącej ścieżki szkic odzwierciedlający odpowiedni przekrój pasa.

6. Następnie korzystając z operacji Dodanie baza przez wyciągnięcie po ścieżce, należy wykonać wyciągnięcie narysowanego przekroju pasa po utworzonej wcześniej ścieżce.

Po zatwierdzeniu operacji oraz po powrocie do złożenia, komponenty współpracującą ze sobą. Podczas próby wykonania obrotu jednego z kół pasowych, pozostałe komponenty przenośnika zachowują się zgodnie z założeniami.

Przekładnia łańcuchowa

  1. Tworzenie ścieżki łańcucha jest analogiczne jak tworzenie pasa w przypadku przekładni pasowej. (patrz. Przekładnia pasowa pkt. 1-3).

2. Do odwzorowania rzeczywistego łańcucha potrzebne są dodatkowe części odzwierciedlające ogniwa.

3. Do prawidłowego rozmieszczenie ogniw na ścieżce łańcucha służy operacja Szyk komponentów łańcuchowych (pasek narzędzi złożenia rozwinąć dostępne operacja szyków –wybrać Szyk komponentów łańcuchowych).

4. Konfiguracja łańcucha

a) W sytuacji gdy łańcuch zbudowany jest z ogniw zewnętrznych i wewnętrznych które mają być z sobą połączone jako metodę skoku należy wybrać trzecią opcję: Połączone powiązanie.

b) Jako ścieżkę łańcucha należy wskazać szkic utworzony operacją Pas/łańcuch.

c) W obszarze Grupa łańcuchów 1 należy wskazać komponent pierwszego ogniwa, następnie osie elementów współpracujących oraz płaszczyznę względem której ogniwo zostanie wyrównane ze ścieżką (patrz poniżej).

d) Czynności z pkt 4.3 należy powtórzyć względem drugiego ogniwa definiując tym samym druga grupę łańcuchów.

e) Jeżeli podgląd łańcucha w obrębie wcześniej przygotowanego szkicu spełnia nasze założenia należy zatwierdzić operację.

Skonfigurowany w ten sposób łańcuch pozwala odzwierciedlić zachowanie elementów przenoszących napęd.