Zapisywanie adnotacji w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Zapisywanie adnotacji w SOLIDWORKS

Jeśli kiedykolwiek utworzyłeś adnotacje niestandardowe, zmieniając różne właściwości w Menedżerze Właściwości i chciałbyś szybko je ponownie wykorzystać, SOLIDWORKS pozwala nam zapisać je jako Style. W tym artykule przyjrzymy się krokom zapisywania stylów do ponownego wykorzystania w dowolnym dokumencie.

W poniższym przykładzie mam symbol spoiny montażowej pachwinowej symetrycznej, 5 z oznaczeniem metody kontroli. Chciałbym wielokrotnie używać tego symbolu spoiny w moim rysunku, bez konieczności ponownego wypełniania menedżera właściwości.

Jak stworzyć styl

Aby zapisać adnotacje niestandardowe jako styl, należy dwukrotnie kliknąć symbol spoiny, aby otworzyć okno dialogowe właściwości. W prawym dolnym rogu, w sekcji Styl, kliknij przycisk Dodaj lub aktualizuj styl.

W następnym oknie dialogowym nadajemy nazwę temu stylowi. Nadam mu nazwę „Pachwinowa symetryczna 5 VT”, a następnie kliknij OK .

Po kliknięciu OK w oknie dialogowym Symbol spoiny zostanie wyświetlony utworzony styl na liście rozwijanej.

W rezultacie mogę teraz użyć tego stylu, aby ponownie dodać symbol spoiny do mojego rysunku. Aby to zrobić, po prostu uruchom symbol spoiny, przejdź do menu rozwijanego i ponownie wybierz Styl. Okno dialogowe Symbol spoiny automatycznie wypełni zapisane właściwości.

Jak zapisać styl do wykorzystania w innych dokumentach

Aby użyć tego stylu w innych rysunkach, należy go zapisać jako plik zewnętrzny. Aby to zrobić, kliknij przycisk Zapisz styl .

Spowoduje to otwarcie eksploratora plików, w którym mogę nadać stylowi nazwę i wybrać ścieżkę. Pole nazwy będzie domyślnie zawierało nazwę stylu.

Po zapisaniu pliku można go wczytać do dowolnego dokumentu rysunku. W tym przykładzie otworzę nowy rysunek i uruchomię symbol spoiny. W oknie dialogowym Symbol spoiny, w sekcji Styl, wybieram Załaduj styl, a następnie przejdę do pliku, który zapisaliśmy wcześniej.

Styl jest załadowany do dokumentu, gdzie można go użyć do szybkiego utworzenia symbolu spoiny.

Jak zaktualizować styl

Aby zaktualizować styl, wybierz wymiar lub adnotację ze stylem i edytuj dowolne właściwości, a następnie kliknij opcję Dodaj lub Aktualizuj styl.

Następnie wybierz nazwę stylu, który chcesz zaktualizować. Wybierz Aktualizuj wszystkie adnotacje połączone do tego stylu i kliknij OK . Następnie kliknij Przebuduj na standardowym pasku narzędzi.

Przerwij wszystkie łącza do tego stylu – ta opcja zrywa wszystkie połączenia między wybranym stylem a adnotacjami. Adnotacje zachowują poprzednio zastosowane atrybuty, chyba że wybrano opcję Resetuj domyślne ustawienia dokumentu .

Uwaga: Aktualizacja stylu nie spowoduje automatycznej aktualizacji stylu zapisanego zewnętrznie.

Obsługiwane adnotacje

Adnotacje, które obsługują użycie stylów, to uwagi, symbole spoin, symbole wykończenia, wymiary i tolerancja położenia i kształtu. Po prostu poszukaj nagłówka Styl w Menedżerze właściwości.

Każdy typ adnotacji ma własne rozszerzenie pliku dla stylów. Oto lista rozszerzeń plików:

  • Uwagi – .sldnotestl
  • Wymiary – .sldstl
  • Symbole tolerancji położenia i kształtu – .sldgtolstl
  • Symbole wykończenia powierzchni – .sldsfstl
  • Symbole spoin – .sldweldstl